دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای ادبیات، هنررمان های ایرانی

آوا

مولف: نیلوفر جعفری

ناشر: انتشارات مرسل

420٬000 ریال
378٬000 ریال

آهو

مولف: مهین سالار

ناشر: انتشارات مرسل

690٬000 ریال
621٬000 ریال

رنج

مولف: محمد محمودی نور آبادی

ناشر: نشر كتابستان * ك . ح 43725

85٬000 ریال
76٬500 ریال

ره ش

مولف: رضا امیر خانی

ناشر: نشر افق

700٬000 ریال
630٬000 ریال

زایو

مولف: مصطفی رضایی

ناشر: نشر كتابستان * ك . ح 43725

1٬750٬000 ریال
1٬575٬000 ریال

ارمیا

مولف: رضاامیر خانی

ناشر: نشر كتابستان * ك . ح 43725

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

ایشکا

مولف: شیوا عارف

ناشر: کتابسرای میر دشتی * ک ح

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

ایهام

مولف: سید حسام الدین رایگانی

ناشر: نشر كتابستان * ك . ح 43725

1٬050٬000 ریال
945٬000 ریال

ساسات

مولف: رضا ساكی

ناشر: نشر كتابستان * ك . ح 43725


80٬000 ریال

لی لی

مولف: سید میثم موسویان

ناشر: نشر كتابستان * ك . ح 43725

700٬000 ریال
630٬000 ریال

بیداری

مولف: شهاب حاجی علی

ناشر: نقد فرهنگ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

رودابه

مولف: مهین سالار

ناشر: انتشارات مرسل

690٬000 ریال
621٬000 ریال

لاجورد

مولف: اکرم صادقی

ناشر: نشر كتابستان * ك . ح 43725

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

می نار

مولف: محمد اسماعیل حاجی علیان

ناشر: نشر كتابستان * ك . ح 43725

730٬000 ریال
657٬000 ریال

هم بخت

مولف: گودرز شكری

ناشر: خدمات فرهنگی فدك

170٬000 ریال
153٬000 ریال

موریانه

مولف: بزرگ علوی

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

2٬350٬000 ریال
2٬115٬000 ریال

چاه به چاه

مولف: رضا براهنی

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

350٬000 ریال
315٬000 ریال

دکتر بکتاش

مولف: علی محمد افغانی

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

2٬150٬000 ریال
1٬935٬000 ریال

آواز کشتگان

مولف: رضا براهنی

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

جاوید ایران

مولف: بهزاد خداویسی

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

385٬000 ریال
346٬500 ریال

شلیک به عشق

مولف: منصور یاقوتی

ناشر: انتشارات اندیشه وفرهنگ جاویدان

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

غریبه در شهر

مولف: غلامحسین ساعدی

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

900٬000 ریال
810٬000 ریال

شهباز و جغدان

مولف: اسماعیل فصیح

ناشر: صفی علیشاه

900٬000 ریال
810٬000 ریال

محکوم به اعدام

مولف: علی محمد افغانی

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه


1٬650٬000 ریال