اخبار

رییس مؤسسه بوستان کتاب خبر داد: رکورد چاپ ۸ هزار عنوان کتاب از سوی مؤسسه بوستان کتاب
رییس مؤسسه بوستان کتاب خبر داد: رکورد چاپ ۸ هزار عنوان کتاب از سوی مؤسسه بوستان کتاب

رییس مؤسسه بوستان کتاب با بیان این که در یک سال گذشته ۱۵۰ عنوان اثر چاپ اول از سوی این مؤسسه منتشر شده است، از رکورد چاپ ۸ هزار عنوان کتاب به صورت مسلسل از سوی این مؤسسه خبر داد.

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: حمایت و ترویج آثار ارزشمند از سوی وزارت فرهنگ
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: حمایت و ترویج آثار ارزشمند از سوی وزارت فرهنگ

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به رسالت این وزارتخانه نسبت به حمایت از آثار ارزشمند، بر مساعدت وزارت فرهنگ بر ضرورت تقویت مؤسسه بوستان کتاب تأکید کرد.