دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای هنر

فیض قلم

مولف: سید مرتضی حسینی نجومی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

850٬000 ریال
765٬000 ریال

كتاب خط

مولف: آرمان داوودی آب كنار

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

فلسفه فیلم

مولف: احمدرضا معتمدی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

فرهنگ عکاسی

مولف: اسماعیل عباسی

ناشر: انتشارات سروش

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

مکاتب نقاشی

مولف: فوزیه لطفی

ناشر: کتابسرای میر دشتی * ک ح

3٬000٬000 ریال
2٬700٬000 ریال

هنر خانه‌داری

مولف: فاطمه ملکی الیگودرزی

ناشر: پخش جهان كتاب * كد حساب 13896


175٬000 ریال

هنر طراحی پایه

مولف: ویلیام پاول و دیگران

ناشر: کتابسرای میر دشتی * ک ح

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

فلسفه تاریخ هنر

مولف: آرنولد هاوزر

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه


1٬650٬000 ریال

هنر در گذر زمان

مولف: هلن گاردنر

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

12٬950٬000 ریال
11٬655٬000 ریال

هنر و ادب ایران

ناشر: انتشارات مولی * ک ح 12042

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

من زندگی موسیقی

مولف: محمد داستان پور

ناشر: انتشارات حدیث راه عشق

1٬450٬000 ریال
1٬305٬000 ریال

مدرنیته و عقلانیت

مولف: احمدرضا معتمدی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

580٬000 ریال
522٬000 ریال

آینه‌ی جادو جلد دوم

مولف: سیدمرتضی آوینی

ناشر: واحه

1٬210٬000 ریال
1٬089٬000 ریال

اسلام و هنرهای زیبا

مولف: سید ابوالحسن عمرانی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

110٬000 ریال
99٬000 ریال

بازنمایی یا وانموده

مولف: احمدرضا معتمدی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

650٬000 ریال
585٬000 ریال

درک و دریافت موسیقی

مولف: راجر کیمی ین

ناشر: چشمه

10٬800٬000 ریال
9٬720٬000 ریال

منونبخش - نمایشنامه

مولف: زهرا طلایی

ناشر: انتشارات سنجاقك

90٬000 ریال
81٬000 ریال

آموزش نوین خط تحریری

مولف: مهدی اسماعیلی مود

ناشر: کتابسرای میر دشتی * ک ح

950٬000 ریال
855٬000 ریال

گسست زبان بحران هویت

مولف: احمدرضا معتمدی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

550٬000 ریال
495٬000 ریال

سیر و صور نقاشی ایران

مولف: آرتو اپهام پوپ

ناشر: انتشارات مولی * ک ح 12042

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

زندگی پدرم چارلی چاپلین

مولف: چارلز چاپلین

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

950٬000 ریال
855٬000 ریال

یونس قهرمان - نمایشنامه

مولف: زهرا طلایی

ناشر: انتشارات سنجاقك

120٬000 ریال
108٬000 ریال

احیای هنرهای از یاد رفته

مولف: حسین لرزاده مهناز رئیس زاده

ناشر: انتشارات مولی * ک ح 12042

3٬900٬000 ریال
3٬510٬000 ریال

پسمانده‌های بیداری در خواب

مولف: محمد رحیمیان

ناشر: انتشارات حكمت تهران


100٬000 ریال