دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 20 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای ادبیات لاتین

سمرقند

مولف: امین معلوف

ناشر: انتشارات علمی فرهنگی

1,100,000 ریال
990,000 ریال

شب لیسبون

مولف: اریش ماریا رمارك

ناشر: انتشارات علمی فرهنگی


300,000 ریال

تراژدی مکبث

مولف: ویلیام شكسپیر

ناشر: انتشارات علمی فرهنگی

475,000 ریال
427,500 ریال

سگ کینه توز

مولف: آلورتو باسکس فیگروئا

ناشر: انتشارات علمی فرهنگی


450,000 ریال

سه نمایشنامه

مولف: سوفوكل

ناشر: انتشارات علمی فرهنگی


500,000 ریال

تریسان و ایزوت

مولف: ژوزف بدیه

ناشر: انتشارات علمی فرهنگی


200,000 ریال

آدم ها و خرچنگ ها

مولف: خوزوئه دو کاسترو

ناشر: انتشارات علمی فرهنگی


470,000 ریال

دلایلی برای زنده ماندن

مولف: مت هیگ

ناشر: انتشارات علمی فرهنگی


640,000 ریال

دکتر فاستوس (یک تراژدی)

مولف: کریستوفر مارلو

ناشر: انتشارات علمی فرهنگی


180,000 ریال

سفر به آرمانشهر (ایکاری)

مولف: اتین کابه

ناشر: انتشارات علمی فرهنگی


1,170,000 ریال

الکترا (ادبیات کلاسیک جهان)

مولف: سوفوكل

ناشر: انتشارات علمی فرهنگی


700,000 ریال

کلبه خاطرات (بداهه های بی پیرایه)

مولف: تونی جات

ناشر: انتشارات علمی فرهنگی


330,000 ریال

صد سال تنهایی

مولف: گابریل گارسیا ماركز

ناشر: الینا

990,000 ریال
891,000 ریال

شاهزاده و گدا (جیبی)

مولف: مارك تواین

ناشر: انتشارات علمی فرهنگی


300,000 ریال

هنرهای باستانی آسیای مركزی

مولف: رایس تامارا تالبوت

ناشر:

85,000 ریال
76,500 ریال

نیهیلیسم ابسورد در ادبیات داستانی غرب داستایوفسکی، کافکا ، کامو، سارتر

مولف: شهریار زرشناس

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

150,000 ریال
135,000 ریال