دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای معرفت شناسی

رئالیسم

مولف: جمعی از محققان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

900٬000 ریال
810٬000 ریال

باور به خدا

مولف: جرج ماوردس

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * ك ح 11603

120٬000 ریال
108٬000 ریال

روش فهم متن

مولف: هادی رستگار مقدم گوهری

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

340٬000 ریال
306٬000 ریال

عقلانیت علمی

مولف: مرتضی فتحی زاده

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

900٬000 ریال
810٬000 ریال

گنجنامه معرفت

مولف: ابوالفضل شراهی

ناشر: انتشارات مرسل

490٬000 ریال
441٬000 ریال

علم حضوری و شهود

مولف: ابراهیم دادجو

ناشر: موسسه فرهنگی هنری ترنج * کدحساب 13218

700٬000 ریال
630٬000 ریال

رئالیسم و نهیلیسم

مولف: رضاصادقی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

600٬000 ریال
540٬000 ریال

معرفت شناسی اسلامی

مولف: رضا درگاهی فر

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * ك ح 11603

850٬000 ریال
765٬000 ریال

علم ودین و علم دینی

مولف: ابراهیم دادجو

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

افسانه نجات بخشی علم

مولف: ماری میجلی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

580٬000 ریال
522٬000 ریال

فیزیك فلسفه و الاهیات

مولف: همایون همتی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

1٬750٬000 ریال
1٬575٬000 ریال

آشنایی با معرفت شناسان

مولف: مهدی قوام صفری

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

750٬000 ریال
675٬000 ریال

مطابقت صور ذهنی با خارج

مولف: عباس عارفی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

تحویل‌گرایی و فیزیکالیسم

مولف: مهدی غیاثوند

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

950٬000 ریال
855٬000 ریال

جستارهایی در فلسفه علم ج1

مولف: سیدعلی حقی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

620٬000 ریال
558٬000 ریال

حکمت تطبیقی و مقارنه ای ج3

مولف: دكتر یحیی كبیر

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

فلسفه زبان قاره‌ای و فرهنگی

مولف: محمد رعایت جهرمی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

800٬000 ریال
720٬000 ریال

نظام معرفت شناسی سینوی -2جلدی

مولف: رحمت الله رضایی

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * ك ح 11603

1٬990٬000 ریال
1٬791٬000 ریال

معرفت شناسی دینی علامه طباطبائی

مولف: مهدی جلالوند

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

240٬000 ریال
216٬000 ریال

نظام معرفت شناسی اشراقی سهروردی

مولف: مهدی عباس زاده

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

نقد آرای هرمنوتیكی مجتهد شبستری

مولف: علی ربانی گلپایگانی

ناشر: كانون اندیشه جوان

550٬000 ریال
495٬000 ریال

نگاهی به معرفت شناسی درفلسفه غرب

مولف: حسن معلمی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

600٬000 ریال
540٬000 ریال

پیشینه و پیرنگ معرفت شناسی اسلامی

مولف: حسن معلمی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

800٬000 ریال
720٬000 ریال

پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر

مولف: محمد حسین زاده

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * ك ح 11603

850٬000 ریال
765٬000 ریال