دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 20 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای منطق

منطق

مولف: رحمت الله قاضیان

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

650,000 ریال
585,000 ریال

مغالطات

مولف: علی اصغر خندان

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

1,000,000 ریال
900,000 ریال

دانش منطق

مولف: گئورگ ویلهم فریدریش هگل

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

1,350,000 ریال
1,215,000 ریال

خلاصه المنطق

مولف: عبدالهادی الفضلی

ناشر: موسسه مطبوعاتی دینی

300,000 ریال
270,000 ریال

منطق فهم حدیث

مولف: سید محمد كاظم طباطبایی

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * كد 11603

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

آموزش آسان منطق

مولف: علامه محمد رضا مظفر

ناشر: میراث فرهیختگان- آقای علی قنبریان

200,000 ریال
180,000 ریال

شرح المنطق جلد 2

مولف: حسین احمدی شاهرودی

ناشر: خورشید عصر

118,000 ریال
106,200 ریال

شرح المنطق جلد 3

مولف: حسین احمدی شاهرودی

ناشر: خورشید عصر

95,000 ریال
85,500 ریال

ترجمه منطق تعلیمی

مولف: عبدالجواد ابراهیمی

ناشر: انتشارات دارالفكر

400,000 ریال
360,000 ریال

دروس منطق و فلسفه

ناشر: انتشارات بوستان كتاب


400,000 ریال

درآمدی بر منطق هگل

مولف: یوستوس هارتناك

ناشر: نقد فرهنگ

500,000 ریال
450,000 ریال

دروس فی علم المنطق

مولف: محمد رضا مظفر

ناشر: مركزنشرهاجر * كد حساب 11625

520,000 ریال
468,000 ریال

منطق و شناخت شناسی

مولف: مصباح یزدی

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * كد 11603

480,000 ریال
432,000 ریال

منطق ارسطو(ارگانون)

مولف: میر شمس الدین ادیب سلطانی

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

3,500,000 ریال
3,150,000 ریال

منطق پاسخ دهی قرآنی

مولف: سعید بهمنی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

400,000 ریال
360,000 ریال

دوره مختصر منطق صوری

مولف: محمد خوانساری

ناشر: دانشگاه تهران


450,000 ریال

منطق (تونی - نشر مولی)

مولف: محمدحسین فاضل تونی

ناشر: انتشارات مولی * ک ح 12042

500,000 ریال
450,000 ریال

تلخیص جامع نموداری منطق

مولف: علامه مظفر

ناشر: انتشارات حقوق اسلامی * كد حساب 41548

250,000 ریال
225,000 ریال

منطق استدلال -منطق حملی

مولف: داود حیدری

ناشر: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی

550,000 ریال
495,000 ریال

ترجمه حاشیه تهذیب المنطق

مولف: ملا عبدالله بن شهاب الدین

ناشر: میراث فرهیختگان- آقای علی قنبریان

130,000 ریال
117,000 ریال

ترجمه و تبیین المنطق2 جلدی

مولف: محمدرضامظفر

ناشر: انتشارات حقوق اسلامی * كد حساب 41548

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

المعجم الموضوعی للمنطق 3 جلدی

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * كد 11603

1,000,000 ریال
900,000 ریال

جستار های منطقی مجموعه مقالات

مولف: غلامرضا زکیانی

ناشر: انتشارات كتاب طه * كدحساب 41393

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

هنر فكر كردن یا شرح منطق کبری

مولف: سید علی حسینی

ناشر: انتشارات دارالعلم - ش.ح 41001

140,000 ریال
126,000 ریال