دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 20 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای دفاع مقدس ، جبهه و جنگ

طیب

ناشر: موسسه فرهنگی مطاف عشق

220,000 ریال
198,000 ریال

تقاص

مولف: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

ناشر: انتشارات شهید ابراهیم هادی

180,000 ریال
162,000 ریال

سلحشور

ناشر: انتشارات شهید ابراهیم هادی

55,000 ریال
49,500 ریال

یادگار

مولف: مرتضی احمر

ناشر: موسسه شهید كاظمی * كد حساب 43541

500,000 ریال
450,000 ریال

خط مقدم

مولف: فائضه غفار حدادی

ناشر: دفتر نشر معارف* كد حساب 42751

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

رقص سنگ

مولف: محسن صالحی حاجی آبادی

ناشر: موسسه شهید كاظمی * كد حساب 43541

150,000 ریال
135,000 ریال

بی برادر

مولف: بهزاد دانشگر

ناشر: موسسه شهید كاظمی * كد حساب 43541

1,000,000 ریال
900,000 ریال

جهان آرا

مولف: علی اکبر مرد آبادی

ناشر: انتشارات اشكذر * کدحساب 43280

250,000 ریال
225,000 ریال

دشت عباس

مولف: محمد رضا خلیلی

ناشر: نشر كتابستان * ك . ح 43725


11,000 ریال

دکتر بدو

مولف: غلام حسین دربندی

ناشر:

130,000 ریال
117,000 ریال

مجدد دین

مولف: سعید حاج ملا محمود محمدی

ناشر:

60,000 ریال
54,000 ریال

نای و نی

مولف: امام موسی صدر

ناشر: فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر

350,000 ریال
315,000 ریال

مفقود سوم

مولف: مجتبی رحماندوست

ناشر: نشر كتابستان * ك . ح 43725

120,000 ریال
108,000 ریال

زندان موصل

مولف: جواد كامور بخشایش

ناشر: سوره مهر

650,000 ریال
585,000 ریال

كوشك زلزله

مولف: اكبر صحرایی

ناشر: نشر كتابستان * ك . ح 43725

250,000 ریال
225,000 ریال

متولد مارس

مولف: علی اكبر مزد آبادی

ناشر: نشر یا زهرا


350,000 ریال

باچشمان باز

مولف: رسول حمیدی

ناشر:

100,000 ریال
90,000 ریال

تماشاگه راز

مولف: سید مرتضی آوینی

ناشر: كتاب فردا

115,000 ریال
103,500 ریال

جنگ پابرهنه

مولف: رحیم مخدومی

ناشر: سوره مهر

130,000 ریال
117,000 ریال

ساکنان بهشت

مولف: حسین ابراهیمی

ناشر:

78,000 ریال
70,200 ریال

سفرنامه عشق

مولف: محسن نصری

ناشر: نشر كتابستان * ك . ح 43725

100,000 ریال
90,000 ریال

معجزه رتیان

مولف: طاهره کوه کن

ناشر: روایت فتح

280,000 ریال
252,000 ریال

نام سید رضا

مولف: محمدرضا جمشیدی

ناشر: شركت انتشارات سوره مهر

350,000 ریال
315,000 ریال

بربلندای حلب

مولف: زهرا قربانی

ناشر: موسسه شهید كاظمی * كد حساب 43541

1,100,000 ریال
990,000 ریال