دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 20 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای فلسفه علم

فصل المقال

مولف: ابن رشد اندلسی

ناشر: انتشارات كتاب طه * كدحساب 41393

500,000 ریال
450,000 ریال

اسلامی سازی دانش

مولف: لیف استنبرگ

ناشر: دانشگاه باقرالعلوم

920,000 ریال
828,000 ریال

فلسفه علم درپرتو حکمت خالده

مولف: محمود بینای مطلق

ناشر: حكمت تهران

450,000 ریال
405,000 ریال

فلسفه میان فرهنگی و عالم معاصر

مولف: علی اصغر مصلح

ناشر: انتشارات حكمت تهران

300,000 ریال
270,000 ریال

آشنایی با فلسفه تحلیلی زیبا شناسی

مولف: سبا ستین گاردنر

ناشر: انتشارات حكمت تهران

200,000 ریال
180,000 ریال

بی نهایت نقطه عطف اسلام فلسفه و ریاضیات

مولف: حمید كاشانی

ناشر: انتشارات بین المللی الهدی * ک ح 11636

300,000 ریال
270,000 ریال

در آمدی بر حلقه مفقود ه علوم انسانی اسلامی

مولف: سجاد رستمی پور

ناشر: تمدن نوین اسلامی - سبحانی

800,000 ریال
720,000 ریال

نظریه علم دینی در آثار آیت الله جوادی آملی

مولف: قاسم جعفرزاده

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

800,000 ریال
720,000 ریال

بازخورد های نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی

مولف: ذوالفقار ناصری

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

1,000,000 ریال
900,000 ریال

ذهن برتر از ماشین ( قدرت شهود و خبرگی انسانی درعصر رایانه )

مولف: هیوبرت دریفوس

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

820,000 ریال
738,000 ریال

فلسفه علم

مولف: یوسف نراقی

ناشر: انتشارات اطلاعات


200,000 ریال

فلسفه ریاضیات

مولف: اویستاین لینبو

ناشر: انتشارات اطلاعات


480,000 ریال

فیزیک و طبیعت

مولف: ورنر هایزنبرگ

ناشر: نشر فرهنگ نو

400,000 ریال
360,000 ریال

آشنایی با فلسفه علم

مولف: حسین شیخ رضائی

ناشر: انتشارات هرمس


370,000 ریال

تحقیقی در فلسفه علم

مولف: علامه محمد تقی جعفری

ناشر: تدوین و نشر آثار علامه جعفری

700,000 ریال
630,000 ریال

طلوع فلسفه هنر و معماری

مولف: نسیم اشرافی

ناشر: نشر جامعه المصطفی * ك . ح 43591

370,000 ریال
333,000 ریال

آشنایی با فلسفه تحلیلی فلسفه علم

مولف: دیوید پاپینیو

ناشر: انتشارات حكمت تهران

200,000 ریال
180,000 ریال

آشنایی با فلسفه تحلیلی فلسفه ریاضیات

مولف: مایكل دامت

ناشر: انتشارات حكمت تهران

140,000 ریال
126,000 ریال

آشنایی با فلسفه تحلیلی فلسفه علوم طبیعی

مولف: جان ورل

ناشر: انتشارات حكمت تهران

200,000 ریال
180,000 ریال