دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای فلسفه علم

فصل المقال

مولف: ابن رشد اندلسی

ناشر: انتشارات كتاب طه * كدحساب 41393

500٬000 ریال
450٬000 ریال

اسلامی سازی دانش

مولف: لیف استنبرگ

ناشر: دانشگاه باقرالعلوم

920٬000 ریال
828٬000 ریال

آشنایی با معرفت شناسی

مولف: محسن زمانی

ناشر: انتشارات هرمس

450٬000 ریال
405٬000 ریال

فرهنگ توصیفی فلسفه علم

مولف: استاتیس پسیلوس

ناشر: انتشارات هرمس

4٬200٬000 ریال
3٬780٬000 ریال

ریز هستی ها در آینه فلسفه

مولف: سیدابوالقاسم حسینی کمارعلیا

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * كد 11603

660٬000 ریال
594٬000 ریال

فلسفه علم درپرتو حکمت خالده

مولف: محمود بینای مطلق

ناشر: حكمت تهران

450٬000 ریال
405٬000 ریال

درآمدی بر حلقه مفقوده علوم انسانی اسلامی

مولف: سجاد رستمی پور

ناشر: تمدن نوین اسلامی - سبحانی

800٬000 ریال
720٬000 ریال

نظریه علم دینی در آثار آیت الله جوادی آملی

مولف: قاسم جعفرزاده

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

800٬000 ریال
720٬000 ریال

بازخورد های نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی

مولف: ذوالفقار ناصری

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

فلسفه صورتهای سمبلیک / جلد دوم اندیشه اسطوره ای

مولف: ارنست کاسیرر

ناشر: انتشارات هرمس

980٬000 ریال
882٬000 ریال

ذهن برتر از ماشین ( قدرت شهود و خبرگی انسانی درعصر رایانه )

مولف: هیوبرت دریفوس

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

فلسفه علم

مولف: یوسف نراقی

ناشر: انتشارات اطلاعات


200٬000 ریال

فلسفه ریاضیات

مولف: اویستاین لینبو

ناشر: انتشارات اطلاعات


480٬000 ریال

فیزیک و طبیعت

مولف: ورنر هایزنبرگ

ناشر: نشر فرهنگ نو

400٬000 ریال
360٬000 ریال

آشنایی با فلسفه علم

مولف: حسین شیخ رضائی

ناشر: انتشارات هرمس

480٬000 ریال
432٬000 ریال

تحقیقی در فلسفه علم

مولف: علامه محمد تقی جعفری

ناشر: تدوین و نشر آثار علامه جعفری

700٬000 ریال
630٬000 ریال

طلوع فلسفه هنر و معماری

مولف: نسیم اشرافی

ناشر: نشر جامعه المصطفی * ك . ح 43591

370٬000 ریال
333٬000 ریال

فلسفه میان فرهنگی و عالم معاصر

مولف: علی اصغر مصلح

ناشر: انتشارات حكمت تهران

300٬000 ریال
270٬000 ریال

آشنایی با فلسفه تحلیلی فلسفه علم

مولف: دیوید پاپینیو

ناشر: انتشارات حكمت تهران

200٬000 ریال
180٬000 ریال

آشنایی با فلسفه تحلیلی زیبا شناسی

مولف: سبا ستین گاردنر

ناشر: انتشارات حكمت تهران

200٬000 ریال
180٬000 ریال

آشنایی با فلسفه تحلیلی فلسفه ریاضیات

مولف: مایكل دامت

ناشر: انتشارات حكمت تهران

140٬000 ریال
126٬000 ریال

آشنایی با فلسفه تحلیلی فلسفه علوم طبیعی

مولف: جان ورل

ناشر: انتشارات حكمت تهران

200٬000 ریال
180٬000 ریال

بی نهایت نقطه عطف اسلام فلسفه و ریاضیات

مولف: حمید كاشانی

ناشر: انتشارات بین المللی الهدی * ک ح 11636

300٬000 ریال
270٬000 ریال