دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 20 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای فلسفه علم

فیزیک و طبیعت

مولف: ورنر هایزنبرگ

ناشر: نشر فرهنگ نو


400,000 ریال

اسلامی سازی دانش

مولف: لیف استنبرگ

ناشر: دانشگاه باقرالعلوم


920,000 ریال

تحقیقی در فلسفه علم

مولف: علامه محمد تقی جعفری

ناشر: تدوین و نشر آثار علامه جعفری

520,000 ریال
468,000 ریال

طلوع فلسفه هنر و معماری

مولف: نسیم اشرافی

ناشر: نشر جامعه المصطفی * ك . ح 43591


370,000 ریال

بی نهایت نقطه عطف اسلام فلسفه و ریاضیات

مولف: حمید كاشانی

ناشر: انتشارات بین المللی الهدی


300,000 ریال

نظریه علم دینی در آثار آیت الله جوادی آملی

مولف: قاسم جعفرزاده

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی


800,000 ریال

بازخورد های نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی

مولف: ذوالفقار ناصری

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی


1,000,000 ریال

ذهن برتر از ماشین ( قدرت شهود و خبر گی انسانی درعصر رایانه )

مولف: هیوبرت دریفوس

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی


820,000 ریال

آشنایی با فلسفه تحلیلی زیبا شناسی

مولف: سبا ستین گاردنر

ناشر: انتشارات حكمت تهران


100,000 ریال

آشنایی با فلسفه تحلیلی فلسفه ریاضیات

مولف: مایكل دامت

ناشر: انتشارات حكمت تهران


140,000 ریال