دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای حقوق

حقوق وصیت

مولف: محمد عبدالصالح شاهنوش

ناشر: انتشارات كتاب طه * كدحساب 41393

350٬000 ریال
315٬000 ریال

قاعده وزر

مولف: علیرضا فرحناك

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

450٬000 ریال
405٬000 ریال

فلسفه حقوق

مولف: آندره مارمور

ناشر: انتشارات اطلاعات

900٬000 ریال
810٬000 ریال

اخلاق حقوقی

مولف: مهدی حسن زاده

ناشر: انتشارات دانشگاه قم * كد حساب42764

200٬000 ریال
180٬000 ریال

حقوق مجازات

مولف: سیده عطیه عدنانی

ناشر: انتشارات كتاب طه * كدحساب 41393

900٬000 ریال
810٬000 ریال

درباره حقوق

مولف: نور علی نوری

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

440٬000 ریال
396٬000 ریال

کیفر گذاری

مولف: غلامرضا پیوندی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

حقوق محجورین

مولف: محمد رضا رضوان طلب

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

650٬000 ریال
585٬000 ریال

#شورای 6 نفره

مولف: مكارم

ناشر: انتشارات علی بن ابیطالب


50٬000 ریال

حقوق اساسی ج3

مولف: حسین جوان آراسته

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

670٬000 ریال
603٬000 ریال

مبانی حقوق بشر

مولف: سید علی میرموسوی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

550٬000 ریال
495٬000 ریال

مقدمه علم حقوق

مولف: ابراهیم شفیعی سروستانی

ناشر: موسسه فرهنگی دارالحدیث.

210٬000 ریال
189٬000 ریال

البصمه الوراثیه

مولف: محمد ساعدی

ناشر: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

400٬000 ریال
360٬000 ریال

آیین دادرسی مدنی

مولف: سید ابوالفضل حسینی سیرت

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

حقوق اساسی ج1

مولف: حسین جوان آراسته

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

700٬000 ریال
630٬000 ریال

حقوق مالکیت فکری

مولف: علی سیدین

ناشر: انتشارات كتاب طه * كدحساب 41393

950٬000 ریال
855٬000 ریال

حقوق مالیه عمومی

مولف: سید احمد حبیب نژاد

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

540٬000 ریال
486٬000 ریال

رابطه جرم و گناه

مولف: سیدصادق سیدحسینی تاشی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

400٬000 ریال
360٬000 ریال

فقه خانواده نکاح

مولف: زهرا فهرستی

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1٬050٬000 ریال
945٬000 ریال

مبانی حریم خصوصی

مولف: محمد سروش

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

260٬000 ریال
234٬000 ریال

حقوق بشر در اسلام

مولف: حسین جوان آراسته

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

800٬000 ریال
720٬000 ریال

حقوق بشر در ترازو

مولف: دكتر تقی دشتی

ناشر: كانون اندیشه جوان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

حقوق قبل از ازدواج

مولف: عبدالحسین محمودی

ناشر:


11٬000 ریال

در هوای حق و عدالت

مولف: محمد علی موحد

ناشر: کارنامه

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال