دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 20 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای حقوق

حقوق وصیت

مولف: محمد عبدالصالح شاهنوش

ناشر: انتشارات كتاب طه * كدحساب 41393

350,000 ریال
315,000 ریال

قاعده وزر

مولف: علیرضا فرحناك

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

450,000 ریال
405,000 ریال

اخلاق حقوقی

مولف: مهدی حسن زاده

ناشر: انتشارات دانشگاه قم * كد حساب42764

200,000 ریال
180,000 ریال

حقوق مجازات

مولف: سیده عطیه عدنانی

ناشر: انتشارات كتاب طه * كدحساب 41393

900,000 ریال
810,000 ریال

درباره حقوق

مولف: نور علی نوری

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

440,000 ریال
396,000 ریال

حقوق محجورین

مولف: محمد رضا رضوان طلب

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

650,000 ریال
585,000 ریال

#شورای 6 نفره

مولف: مكارم

ناشر: انتشارات علی بن ابیطالب


50,000 ریال

مبانی حقوق بشر

مولف: سید علی میرموسوی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

550,000 ریال
495,000 ریال

مقدمه علم حقوق

مولف: ابراهیم شفیعی سروستانی

ناشر: موسسه فرهنگی دارالحدیث.

210,000 ریال
189,000 ریال

البصمه الوراثیه

مولف: محمد ساعدی

ناشر: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

400,000 ریال
360,000 ریال

قواعد فقه جزایی

مولف: گروه پژوهشی حقوق

ناشر: شركت به نشرآستان قدس رضوی

100,000 ریال
90,000 ریال

آیین دادرسی مدنی

مولف: سید ابوالفضل حسینی سیرت

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

1,000,000 ریال
900,000 ریال

حقوق مالکیت فکری

مولف: علی سیدین

ناشر: انتشارات كتاب طه * كدحساب 41393

950,000 ریال
855,000 ریال

رابطه جرم و گناه

مولف: سیدصادق سیدحسینی تاشی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

400,000 ریال
360,000 ریال

مبانی حریم خصوصی

مولف: محمد سروش

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

260,000 ریال
234,000 ریال

حقوق بشر در اسلام

مولف: حسین جوان آراسته

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

440,000 ریال
396,000 ریال

وظایف و صفات قاضی

مولف: علی صمصامی

ناشر: انتشارات دارالتفسیر* كد حساب 12292

160,000 ریال
144,000 ریال

حقوق جزای عمومی/ 3

مولف: هوشنگ شامبیاتی

ناشر: انتشارات مجد

140,000 ریال
126,000 ریال

حقوق قبل از ازدواج

مولف: عبدالحسین محمودی

ناشر:


11,000 ریال

در هوای حق و عدالت

مولف: محمد علی موحد

ناشر: کارنامه

2,200,000 ریال
1,980,000 ریال

درآمدی بر فلسفه حق

مولف: محمد حسین طالبی

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

310,000 ریال
279,000 ریال

دوره حقوق تعهدات/2

مولف: عبدالرزاق احمد السنهوری

ناشر: انتشارات دانشگاه قم * كد حساب42764

450,000 ریال
405,000 ریال

دیه یا مجازات مالی

مولف: فاضل صالحی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

360,000 ریال
324,000 ریال

حقوق خانواده اسلامی

مولف: سید مهدی دادمرزی

ناشر: انتشارات دانشگاه قم * كد حساب42764

150,000 ریال
135,000 ریال