دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای حقوق

حقوق کار

مولف: محسن ملک افضلی اردکانی

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

جرم شناسی

مولف: فرید محسنی

ناشر: دانشگاه امام صادق

2٬100٬000 ریال
1٬890٬000 ریال

حقوق وصیت

مولف: محمد عبدالصالح شاهنوش

ناشر: انتشارات كتاب طه * كدحساب 41393

350٬000 ریال
315٬000 ریال

عقود معین

مولف: سید احمدهاشمی علی آبادی

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

585٬000 ریال
526٬500 ریال

قاعده وزر

مولف: علیرضا فرحناك

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

450٬000 ریال
405٬000 ریال

منطق حقوق

مولف: محمد رسول آهنگران

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

900٬000 ریال
810٬000 ریال

فلسفه حقوق

مولف: آندره مارمور

ناشر: انتشارات اطلاعات

900٬000 ریال
810٬000 ریال

حقوق مجازات

مولف: سیده عطیه عدنانی

ناشر: انتشارات كتاب طه * كدحساب 41393

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

درباره حقوق

مولف: نور علی نوری

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

440٬000 ریال
396٬000 ریال

کیفر گذاری

مولف: غلامرضا پیوندی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

جرم مطبوعاتی

مولف: ابراهیم عمیقی

ناشر: كانون اندیشه جوان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

حقوق محجورین

مولف: محمد رضا رضوان طلب

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

650٬000 ریال
585٬000 ریال

تاریخ حقوق /1

مولف: حمید بهرامی احمدی

ناشر: دانشگاه امام صادق

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

تاریخ حقوق -ج2

مولف: حمید بهرامی احمدی

ناشر: دانشگاه امام صادق

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

حقوق اساسی ج3

مولف: حسین جوان آراسته

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

مقدمه علم حقوق

مولف: ابراهیم شفیعی سروستانی

ناشر: موسسه فرهنگی دار الحدیث.

450٬000 ریال
405٬000 ریال

جرم و جرم شناسی

مولف: راب وایت فیونا هینز

ناشر: كتاب سروش * كد حساب 01885

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

آیین دادرسی مدنی

مولف: سید ابوالفضل حسینی سیرت

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

4٬300٬000 ریال
3٬870٬000 ریال

حقوق اساسی ج1

مولف: حسین جوان آراسته

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

حقوق قرار داد ها

مولف: فرهاد بیات

ناشر: انتشارات كتاب طه * كدحساب 41393

1٬250٬000 ریال
1٬125٬000 ریال

حقوق مالکیت فکری

مولف: علی سیدین

ناشر: انتشارات كتاب طه * كدحساب 41393

1٬550٬000 ریال
1٬395٬000 ریال

حقوق مالیه عمومی

مولف: سید احمد حبیب نژاد

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

540٬000 ریال
486٬000 ریال

رابطه جرم و گناه

مولف: سیدصادق سیدحسینی تاشی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

400٬000 ریال
360٬000 ریال

فقه خانواده نکاح

مولف: زهرا فهرستی

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1٬050٬000 ریال
945٬000 ریال