دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای آموزش و پژوهش

المقالات

مولف: الشیخ كاظم القره غولی

ناشر: دارالمجتبی

350٬000 ریال
315٬000 ریال

پینگ پنگ

مولف: امید مهدی نژاد

ناشر: دفتر نشر معارف* كد حساب 42751

95٬000 ریال
85٬500 ریال

روش تحصیل

مولف: گروه علمی روش شناسی

ناشر: مركزنشرهاجر * كد حساب 11625

230٬000 ریال
207٬000 ریال

هنر معلمی

مولف: رضا فرهادیان

ناشر:


20٬000 ریال

اخلاق پژوهش

مولف: محمد رضا جباران

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

950٬000 ریال
855٬000 ریال

درباره پژوهش

مولف: مصباح یزدی

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * كد 11603

300٬000 ریال
270٬000 ریال

معلم پژوهنده

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر:

450٬000 ریال
405٬000 ریال

نوآوری فراگیر

مولف: موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

ناشر:

300٬000 ریال
270٬000 ریال

آینه پژوهش/190

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

250٬000 ریال
225٬000 ریال

روش فیش برداری

مولف: عبدالرحیم موگهی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

150٬000 ریال
135٬000 ریال

# ریاضی عمومی 1

مولف: رمضان علی حسنی

ناشر:

120٬000 ریال
108٬000 ریال

انگلیسی در سفر/ 1

مولف: حسن اشرف الكتایب

ناشر: كتاب جاوید * ک ح 12875

700٬000 ریال
630٬000 ریال

روش ها وفنون تدریس

مولف: رضا كرمی

ناشر: انتشارات قلمگاه

280٬000 ریال
252٬000 ریال

سبك هتلداری پایدار

مولف: محمد تقی فعالی

ناشر: موسسه دین و معنویت آل یاسین

200٬000 ریال
180٬000 ریال

مباحثی درباره حوزه

مولف: محمد تقی مصباح یزدی

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * كد 11603

600٬000 ریال
540٬000 ریال

رایانه و فضای مجازی

مولف: سید حمید حسینی

ناشر: موسسه فرهنگی دارالحدیث.

600٬000 ریال
540٬000 ریال

دایره المعارف حل جدول

مولف: علی اصغر خسروی

ناشر: نگاه آشنا

400٬000 ریال
360٬000 ریال

تاریخ کالبدشناسی ایران

مولف: دکتر نادریان - فخاریان - نیک زاد - جغتایی - اطلسی

ناشر: انتشارات مرسل

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

اطلاعات عمومی دانش آموز

مولف: سید حسن سیدمحمدی

ناشر: انتشارات مرسل

690٬000 ریال
621٬000 ریال

# ریاضیات ویژه (نهمی ها)

مولف: آزاده رنجبر

ناشر:

250٬000 ریال
225٬000 ریال

# فناوری های مدیریت دانش

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر: انتشارات دانشگاه قم * كد حساب42764

400٬000 ریال
360٬000 ریال

#نوآوری فراگیر برای پیشرفت

مولف: موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

ناشر:

350٬000 ریال
315٬000 ریال

# احتمال و فرآیندهای تصادفی

مولف: رمضان رضائیان

ناشر:

110٬000 ریال
99٬000 ریال

# تدریس آسان و یادگیری سریع

مولف: محمد باقر احمدی

ناشر:

130٬000 ریال
117٬000 ریال