دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای آموزش و پژوهش

المقالات

مولف: الشیخ كاظم القره غولی

ناشر: دارالمجتبی

350٬000 ریال
315٬000 ریال

پینگ پنگ

مولف: امید مهدی نژاد

ناشر: دفتر نشر معارف* ك ح 42751

95٬000 ریال
85٬500 ریال

روش تحصیل

مولف: گروه علمی روش شناسی

ناشر: مركزنشرهاجر * ك ح 11625

680٬000 ریال
612٬000 ریال

هنر معلمی

مولف: رضا فرهادیان

ناشر:


20٬000 ریال

اخلاق پژوهش

مولف: محمد رضا جباران

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

950٬000 ریال
855٬000 ریال

مسئله مدرسه

مولف: نعمت الله فاضلی

ناشر:

1٬750٬000 ریال
1٬575٬000 ریال

معلم پژوهنده

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر:

450٬000 ریال
405٬000 ریال

روش فیش برداری

مولف: عبدالرحیم موگهی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

150٬000 ریال
135٬000 ریال

انگلیسی در سفر/ 1

مولف: حسن اشرف الكتایب

ناشر: كتاب جاوید * ک ح 12875

700٬000 ریال
630٬000 ریال

سبك هتلداری پایدار

مولف: محمد تقی فعالی

ناشر: موسسه دین و معنویت آل یاسین

200٬000 ریال
180٬000 ریال

رایانه و فضای مجازی

مولف: سید حمید حسینی

ناشر: موسسه فرهنگی دار الحدیث.

900٬000 ریال
810٬000 ریال

تاریخ کالبدشناسی ایران

مولف: دکتر نادریان - فخاریان - نیک زاد - جغتایی - اطلسی

ناشر: انتشارات مرسل

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

اطلاعات عمومی دانش آموز

مولف: سید حسن سیدمحمدی

ناشر: انتشارات مرسل

690٬000 ریال
621٬000 ریال

پژوهش‌های مدیریت اسلامی

مولف: امیر اعظمی

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

300٬000 ریال
270٬000 ریال

# فناوری های مدیریت دانش

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر: انتشارات دانشگاه قم * كد حساب42764

400٬000 ریال
360٬000 ریال

#نوآوری فراگیر برای پیشرفت

مولف: موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

ناشر:

350٬000 ریال
315٬000 ریال

# احتمال و فرآیندهای تصادفی

مولف: رمضان رضائیان

ناشر:

110٬000 ریال
99٬000 ریال

# تدریس آسان و یادگیری سریع

مولف: محمد باقر احمدی

ناشر:

130٬000 ریال
117٬000 ریال

# دانشگاه از منظر دانشجویان

مولف: سید مهدی اعتمادی فرد

ناشر: كتاب روز* كد حساب 12335

150٬000 ریال
135٬000 ریال

فارسی در سفر همراه با سی دی

مولف: حسن اشرف الكتابی

ناشر: مركز پخش كتاب فا طمیون * كد حساب 41154

150٬000 ریال
135٬000 ریال

# ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی

مولف: مریم چگینی

ناشر:


35٬000 ریال

از آزاداندیشی تا تولید علم 4

مولف: سید حسین اسحاقی

ناشر: مركزنشرهاجر * ك ح 11625

61٬000 ریال
54٬900 ریال

اصطلاح نامه اصلاح الگوی مصرف

مولف: جمعی از محققان

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

رصد نوآوری در پژوهش‌های دینی

مولف: عبدالمجید مبلغی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

750٬000 ریال
675٬000 ریال