دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 20 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای آموزش و پژوهش

المقالات

مولف: الشیخ كاظم القره غولی

ناشر: دارالمجتبی


350,000 ریال

پینگ پنگ

مولف: امید مهدی نژاد

ناشر: دفتر نشر معارف* كد حساب 42751


95,000 ریال

روش تحصیل

مولف: گروه علمی روش شناسی

ناشر: مركزنشرهاجر * كد حساب 11625


80,000 ریال

هنر معلمی

مولف: رضا فرهادیان

ناشر:


20,000 ریال

فرش ماشینی

مولف: منصور دیاری بیدگلی

ناشر:


350,000 ریال

اخلاق پژوهش

مولف: محمد رضا جباران

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی


820,000 ریال

درباره پژوهش

مولف: مصباح یزدی

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * كد 11603


165,000 ریال

معلم پژوهنده

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر:


450,000 ریال

نسیم پژوهش 1

مولف: طلاب حوزه

ناشر: مركزنشرهاجر * كد حساب 11625


23,000 ریال

درسنامه پژوهش

مولف: مجید حیدری فر

ناشر: مركزنشرهاجر * كد حساب 11625


77,000 ریال

ریاضی عمومی 1

مولف: رمضان علی حسنی

ناشر:


120,000 ریال

نوآوری فراگیر

مولف: موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

ناشر:


300,000 ریال

آینه پژوهش/184

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی


160,000 ریال

روش فیش برداری

مولف: عبدالرحیم موگهی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب


150,000 ریال

آینده آموزش عالی

مولف: لس بل مایک نیری وهوارد استیو

ناشر: كتاب روز* كد حساب 12335


150,000 ریال

انگلیسی در سفر/ 1

مولف: حسن اشرف الكتایب

ناشر: كتاب جاوید * ک ح 12875


250,000 ریال

درسنامه روش تحقیق

مولف: مجید طرقی

ناشر: مركزنشرهاجر * كد حساب 11625


400,000 ریال

روش ها وفنون تدریس

مولف: رضا كرمی

ناشر: انتشارات قلمگاه


280,000 ریال

ریاضی در چند دقیقه

مولف: پل گلندینینگ

ناشر: شهر


330,000 ریال

سبك هتلداری پایدار

مولف: محمد تقی فعالی

ناشر: موسسه دین و معنویت آل یاسین


200,000 ریال

مباحثی درباره حوزه

مولف: محمد تقی مصباح یزدی

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * كد 11603


160,000 ریال

دایره المعارف حل جدول

مولف: علی اصغر خسروی

ناشر: نگاه آشنا


400,000 ریال

شیوه نامه جلسات عمومی

مولف: سید مجتبی حسینی

ناشر: كتاب فردا * كد حساب 12945


30,000 ریال

مواد و مصالح ساختمانی

مولف: روح الله ندری

ناشر:


80,000 ریال