دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 20 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای فرهنگ و دائره المعارف

فرهنگ نامها

مولف: پیمان یاریان

ناشر: موسسه انتشارات صابرین

120,000 ریال
108,000 ریال

الرائد /جیبی

مولف: جبران مسعود

ناشر: عصر کتاب

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

فرهنگ قرآن /9

مولف: هاشمی رفسنجانی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

900,000 ریال
810,000 ریال

فرهنگ قرآن /11

مولف: هاشمی رفسنجانی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

920,000 ریال
828,000 ریال

فرهنگ قرآن /13

مولف: هاشمی رفسنجانی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

500,000 ریال
450,000 ریال

فرهنگ قرآن /14

مولف: هاشمی رفسنجانی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

500,000 ریال
450,000 ریال

فرهنگ قرآن /15

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

850,000 ریال
765,000 ریال

فرهنگ قرآن/ 18

مولف: آیت الله هاشمی رفسنجانی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

800,000 ریال
720,000 ریال

دایره المعارف هنر

مولف: رویین پاکباز

ناشر: فرهنگ معاصر

6,000,000 ریال
5,400,000 ریال

کتابخانه دیجیتالی

مولف: احسان سرخه ای

ناشر: موسسه فرهنگی دارالحدیث.

600,000 ریال
540,000 ریال

فرهنگ فارسی آلمانی

مولف: فرامرز بهزاد

ناشر: فرهنگ معاصر

4,800,000 ریال
4,320,000 ریال

ترجمه المنجد -2جلدی

مولف: لویس معلوف

ناشر: انتشارات صبا - نماینده - ک ح 44127

5,000,000 ریال
4,500,000 ریال

فرهنگ داستان نویسان

مولف: جمال میرصادقی

ناشر: فرهنگ معاصر

3,600,000 ریال
3,240,000 ریال

فرهنگ روسی به فارسی

مولف: گرانت آوانسوویچ واسکانیان

ناشر: فرهنگ معاصر

5,400,000 ریال
4,860,000 ریال

فرهنگ اصطلاحات اصولی

مولف: محمد حسین مختاری مازندرانی

ناشر: موسسه عروه الوثقی -علیپور

370,000 ریال
333,000 ریال

فرهنگ اصطلاحات فلسفی

مولف: مسعودامید

ناشر: انتشارات شفیعی

550,000 ریال
495,000 ریال

فرهنگ لغات زبان مخفی

مولف: مهدی سمائی

ناشر: نشر كتابستان * ك . ح 43725

165,000 ریال
148,500 ریال

اصطلاحنامه معارف قرآن

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

400,000 ریال
360,000 ریال

فرهنگ نامه علوم قرآنی

مولف: مركز اطلاعات و مدارك اسلامی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2,000,000 ریال
1,800,000 ریال

اصطلاح نامه فقه 8 جلدی

مولف: جمعی از محققان

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

12,500,000 ریال
11,250,000 ریال

ژئوپلتیک های جهانی نفت

مولف: فیلیپ سبی لوپس

ناشر: فرهنگ معاصر

1,600,000 ریال
1,440,000 ریال

فرهنگ اساطیر یونان ورم

مولف: ژوئل اسمیت

ناشر: فرهنگ معاصر

2,000,000 ریال
1,800,000 ریال

فرهنگ عربی فارسی مهیار

مولف: رضا مهیار

ناشر: انتشارات مشهور

2,300,000 ریال
2,070,000 ریال

فرهنگ معاصر عربی فارسی

مولف: عبدالنبی قیم

ناشر: فرهنگ معاصر

5,600,000 ریال
5,040,000 ریال