دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای ادبیات فارسی

انسان در رمان

مولف: محمد قائم خانی

ناشر: كانون اندیشه جوان

450٬000 ریال
405٬000 ریال

بدایع الصنایع

مولف: امیر برهان الدین عطاء الله

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

بیعت با آفتاب

مولف: مهدی خلیلیان

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

250٬000 ریال
225٬000 ریال

حقیقت بوف كور

مولف: محمد رضا سرشار

ناشر: كانون اندیشه جوان

650٬000 ریال
585٬000 ریال

زبان و اسطوره

مولف: ارنست کاسیرر

ناشر: انتشارات مروارید

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

سبز مثل آدینه

مولف: جواد نعیمی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

25٬000 ریال
22٬500 ریال

صنعت عاشقی 3

مولف: محمد علی عزیزی

ناشر:

400٬000 ریال
360٬000 ریال

طریق بسمل شدن

مولف: محمود دولت آبادی

ناشر: چشمه

670٬000 ریال
603٬000 ریال

نگاهی به نیما

مولف: محمود فلکی

ناشر: انتشارات مروارید

770٬000 ریال
693٬000 ریال

هروله واژه ها

مولف: تقی متقی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب


220٬000 ریال

اعتراف (شومیز)

مولف: كالین هوور

ناشر: پخش جهان كتاب * كد حساب 13896

550٬000 ریال
495٬000 ریال

پنج اقلیم حضور

مولف: داریوش شایگان

ناشر: فرهنگ معاصر

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

تذكره الاولیاء

مولف: فرید الدین عطار نیشابوری

ناشر: انتشارات كومه

5٬000٬000 ریال
4٬500٬000 ریال

تنبیه ذوی الهم

مولف: عبدالعزیز بن محمد بن داود

ناشر: کتابخانه مجلس شورای اسلامی

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

جادوی جاودانگی

مولف: فروغ فرخزاد

ناشر: انتشارات مروارید

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

چنین گفت دهقان

مولف: محمد جعفر یاحقی

ناشر: شركت به نشرآستان قدس رضوی

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

رهاتر از پرنده

مولف: شایا تجلی

ناشر: انتشارات آل طه


15٬000 ریال

شاه قاسم انوار

مولف: حسن نصیری جامی

ناشر: انتشارات مولی * ک ح 12042

2٬700٬000 ریال
2٬430٬000 ریال

شرح معلقات سبع

مولف: احمد ترجانی زاده

ناشر: انتشارات سروش

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

فرج بعد از شدت

مولف: قاضی ابوعلی محسن تنوخی

ناشر: نیلوفر نقره ای

2٬650٬000 ریال
2٬385٬000 ریال

قندان های خالی

مولف: فاطمه مصطفایی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

600٬000 ریال
540٬000 ریال

مولانا و شنیدن

مولف: كاظم محمدی

ناشر:

500٬000 ریال
450٬000 ریال

نگارش و ویرایش

مولف: احمد سمیعی گیلانی

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین كتب

1٬460٬000 ریال
1٬314٬000 ریال

نگاهی به شاملو

مولف: محمود فلکی

ناشر: انتشارات مروارید


520٬000 ریال