دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای زبان، ادبیات و هنر

ضد

مولف: فاضل نظری

ناشر: سوره مهر

1٬250٬000 ریال
1٬125٬000 ریال

ابله

مولف: فیودور داستا یوسکی

ناشر: چشمه

7٬700٬000 ریال
6٬930٬000 ریال

ایذا

مولف: مصطفی رضایی

ناشر: نشر كتابستان * ك . ح 43725

1٬350٬000 ریال
1٬215٬000 ریال

چنته

مولف: محمد علی مجاهدی

ناشر: شركت چاپ ونشربین الملل*ک ح 11111

300٬000 ریال
270٬000 ریال

مکبث

مولف: ویلیام شكسپیر

ناشر: چشمه

780٬000 ریال
702٬000 ریال

هملت

مولف: ویلیام شكسپیر

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

3٬250٬000 ریال
2٬925٬000 ریال

جسیکا

مولف: لزان کلانا هان

ناشر: کتابسرای میر دشتی * ک ح

700٬000 ریال
630٬000 ریال

چمدان

مولف: بزرگ علوی

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

950٬000 ریال
855٬000 ریال

دسیسه

مولف: محمد شهریاری

ناشر: شركت چاپ ونشربین الملل*ک ح 11111


250٬000 ریال

روایت

مولف: بزرگ علوی

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

3٬250٬000 ریال
2٬925٬000 ریال

روشها

مولف: جواد محدثی

ناشر: نشر معروف

850٬000 ریال
765٬000 ریال

طاعون

مولف: آلبر كامو

ناشر: چشمه

2٬100٬000 ریال
1٬890٬000 ریال

قاصدك

مولف: محمد باقر علیان

ناشر: محمد باقر علیان


20٬000 ریال

قیدار

مولف: رضا امیر خانی

ناشر: دفتر نشر معارف* ك ح 42751

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

كرگدن

مولف: جلال آل احمد

ناشر: پیر امید

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

معارف

مولف: سلطان ولد

ناشر: انتشارات مولی * ک ح 12042

2٬300٬000 ریال
2٬070٬000 ریال

من او

مولف: رضا امیر خانی

ناشر: شركت انتشارات سوره مهر

2٬480٬000 ریال
2٬232٬000 ریال

آبی ها

مولف: سعید تشكری

ناشر: شركت به نشرآستان قدس رضوی

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

المثنی

مولف: مجید محبوبی

ناشر: دفتر نشر معارف* ك ح 42751

200٬000 ریال
180٬000 ریال

بازگشت

مولف: علی شریعتی

ناشر: دفتر نشر معارف* ك ح 42751

1٬450٬000 ریال
1٬305٬000 ریال

خاطرات

مولف: مرجان فرازمند

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302


140٬000 ریال

زن آقا

مولف: زهرا کاردانی

ناشر: سوره مهر

850٬000 ریال
765٬000 ریال

شهنواز

مولف: رضا رسولی

ناشر: نشر كتابستان * ك . ح 43725

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

فرنگیس

مولف: مهناز فتاحی

ناشر: سوره مهر

1٬750٬000 ریال
1٬575٬000 ریال