دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای اقتصاد اسلامی

رمز پیشرفت

مولف: حافظ نجفی

ناشر: حافظ نجفی


60٬000 ریال

دولت و تورم

مولف: غلامرضا سرآبادانی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

640٬000 ریال
576٬000 ریال

حرفه ای شوید

مولف: اریک وور

ناشر: پارسینه

350٬000 ریال
315٬000 ریال

اصلاح الگوی مصرف

مولف: سیدحسین میرمعزی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

200٬000 ریال
180٬000 ریال

تفکر در باب توسعه

مولف: بیورن هتنه

ناشر: فرهنگی هنری پگاه روزگار نو

540٬000 ریال
486٬000 ریال

نظام اقتصادی اسلام

مولف: سید حسین میر معزی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2٬450٬000 ریال
2٬205٬000 ریال

اسلام و چالش اقتصادی

مولف: محمد عمر چپرا

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

830٬000 ریال
747٬000 ریال

زمین در اقتصاد اسلامی

مولف: سعید فراهانی فرد

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

850٬000 ریال
765٬000 ریال

سبک معیشت معصومان (ع)

مولف: یدالله مقدسی

ناشر: معاونت فرهنگی تبلیغی * ک ح 21044

220٬000 ریال
198٬000 ریال

فلسفه اقتصاد تطبیقی -ج1

مولف: محمد جواد توكلی

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2٬550٬000 ریال
2٬295٬000 ریال

فلسفه اقتصاد تطبیقی -ج2

مولف: محمد جواد توكلی

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2٬300٬000 ریال
2٬070٬000 ریال

جهانی سازی قتل عام اقتصادی

مولف: فریبرز رئیس دانا

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

1٬950٬000 ریال
1٬755٬000 ریال

بیمه در سیستم اقتصادی اسلام

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

50٬000 ریال
45٬000 ریال

مبانی و اصول علم اقتصاد ***

مولف: دكتریدالله دادگرودكترتیموررحمان

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

مجموعه مقالات اقتصاد مقاومتی

مولف: حسن آقا نظری

ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس


95٬000 ریال

عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام

مولف: سیدحسین میرمعزی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

2٬600٬000 ریال
2٬340٬000 ریال

قاعده حیازت با رویكرد اقتصادی

مولف: حسن نظری

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

160٬000 ریال
144٬000 ریال

پدیده شناسی فقر و توسعه 4 جلدی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

850٬000 ریال
765٬000 ریال

فقر (راه حل جامع برای رفع فقر)

مولف: صفایی حائری

ناشر: انتشارات لیله القدر

500٬000 ریال
450٬000 ریال

پژوهشی نو در قرار دادها ی بانکی

مولف: طاهره کریمی

ناشر: انتشارات كتاب طه * كدحساب 41393

600٬000 ریال
540٬000 ریال

معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

930٬000 ریال
837٬000 ریال

هفده تناقض سرمایه داری و پایان آن

مولف: دیوید هاروی

ناشر: نشر كتابستان * ك . ح 43725

1٬050٬000 ریال
945٬000 ریال

درس نامه زیرساخت های اقتصاد اسلامی

مولف: سید محمد حسینی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

170٬000 ریال
153٬000 ریال

ولایت مداری در الگوی پیشرفت اسلامی

مولف: مهدی طاهری

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * ك ح 11603

90٬000 ریال
81٬000 ریال