دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای اجتماعی

دنیای جوان

مولف: سید محمد حسین فضل الله

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

500٬000 ریال
450٬000 ریال

كابوس سالمندی

مولف: محمد تقی شفیعی

ناشر: موسسه ادیب فقه جواهری * ك ح 43760 کتاب اندیشه

750٬000 ریال
675٬000 ریال

بحران علم مدرن

مولف: سید مجتبی عزیزی

ناشر: كتاب فردا


17٬000 ریال

ارمغان دموكراسی

مولف: صادق سلیمی بنی

ناشر: دفتر نشر معارف* ك ح 42751

50٬000 ریال
45٬000 ریال

فرار از جهنم سبز

مولف: حسن پور منصوری

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

16٬500 ریال
14٬850 ریال

تونس درآیینه فرهنگ

مولف: گروهی ار نویسندگان

ناشر: انتشارات بین المللی الهدی * ک ح 11636

900٬000 ریال
810٬000 ریال

سریر سخن ره توشه 2

مولف: علی باقر شیخانی

ناشر: مركزنشرهاجر * ك ح 11625

495٬000 ریال
445٬500 ریال

درباب عقل پوپو لیستی

مولف: ارنستو لاکلائو

ناشر: نیماژ


900٬000 ریال

پیشگام پساتجربه گرایی

مولف: توبی ای هاف

ناشر: انتشارات شفیعی

340٬000 ریال
306٬000 ریال

هویت ملی مذهبی جوانان

مولف: محمد باقر آخوندی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

620٬000 ریال
558٬000 ریال

50(پنجاه ) سال مد لباس

مولف: مریم مونسی سرخه

ناشر: کتابسرای میر دشتی * ک ح

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

پرسش از دانشگاه ایرانی

مولف: جبار رحمانی

ناشر: كتاب روز* كد حساب 12335

170٬000 ریال
153٬000 ریال

عدالت اجتماعی در اسلام

مولف: سید قطب

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

کووید 19 بازنشانی عظیم

مولف: کلاوس شواب

ناشر: نقد فرهنگ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

خانواده و زمینه سازی ظهور

مولف: محمود ملكی راد

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

550٬000 ریال
495٬000 ریال

دین رسانه ارتباطات اجتماعی

مولف: حسن خیری

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

900٬000 ریال
810٬000 ریال

جایگاه شورا در معارف اسلامی

مولف: محمدصادق غلام جمشیدی

ناشر: شركت چاپ ونشربین الملل*ک ح 11111

55٬000 ریال
49٬500 ریال

درآمدی بر هنجارسازی اجتماعی

مولف: سید محسن میر سندسی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

650٬000 ریال
585٬000 ریال

مدینه النبی الگوی شهر اسلامی

مولف: رضا كرمی

ناشر: دفتر نشر معارف* ك ح 42751


350٬000 ریال

مفهوم فرهنگ تاریخچه وارزیابی

مولف: مارتین همرسلی

ناشر: نقد فرهنگ

550٬000 ریال
495٬000 ریال

شهر اسلامی نشانه ها و شناسه ها

مولف: جعفر مرتضی عاملی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

300٬000 ریال
270٬000 ریال

تجددوسنت درجریان های فكری معاصر

مولف: سید مصطفی حسینی نسب

ناشر: كانون اندیشه جوان

350٬000 ریال
315٬000 ریال

چالش های فرا روی غرب و مسلمانان

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

22٬000 ریال
19٬800 ریال

تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر

مولف: نجف لك زایی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال