دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 20 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای اجتماعی

دنیای جوان

مولف: سید محمد حسین فضل الله

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

500,000 ریال
450,000 ریال

كابوس سالمندی

مولف: محمد تقی شفیعی

ناشر: موسسه ادیب فقه جواهری * ك ح 43760 کتاب اندیشه

750,000 ریال
675,000 ریال

بحران علم مدرن

مولف: سید مجتبی عزیزی

ناشر: كتاب فردا


17,000 ریال

توسعه یا چپاول

مولف: پیتراونز

ناشر: انتشارات طرح نو

750,000 ریال
675,000 ریال

ارمغان دموكراسی

مولف: صادق سلیمی بنی

ناشر: دفتر نشر معارف* كد حساب 42751

50,000 ریال
45,000 ریال

در جست‌وجوی روش

مولف: جان لو

ناشر: كتاب فردا

210,000 ریال
189,000 ریال

زن از نگاهی دیگر

مولف: سیدمحمدحسین فضل الله

ناشر: شركت چاپ ونشربین الملل*ک ح 11111

150,000 ریال
135,000 ریال

فرار از جهنم سبز

مولف: حسن پور منصوری

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

16,500 ریال
14,850 ریال

تونس درآیینه فرهنگ

مولف: گروهی ار نویسندگان

ناشر: انتشارات بین المللی الهدی * ک ح 11636

900,000 ریال
810,000 ریال

درباب عقل پوپو لیستی

مولف: ارنستو لاکلائو

ناشر: نیماژ


900,000 ریال

پیشگام پساتجربه گرایی

مولف: توبی ای هاف

ناشر: انتشارات شفیعی

340,000 ریال
306,000 ریال

هویت ملی مذهبی جوانان

مولف: محمد باقر آخوندی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

620,000 ریال
558,000 ریال

پرسش از دانشگاه ایرانی

مولف: جبار رحمانی

ناشر: كتاب روز* كد حساب 12335

170,000 ریال
153,000 ریال

عدالت اجتماعی در اسلام

مولف: سید قطب

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

کووید 19 بازنشانی عظیم

مولف: کلاوس شواب

ناشر: نقد فرهنگ

800,000 ریال
720,000 ریال

خانواده و زمینه سازی ظهور

مولف: محمود ملكی راد

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

550,000 ریال
495,000 ریال

دین رسانه ارتباطات اجتماعی

مولف: حسن خیری

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

900,000 ریال
810,000 ریال

جایگاه شورا در معارف اسلامی

مولف: محمدصادق غلام جمشیدی

ناشر: شركت چاپ ونشربین الملل*ک ح 11111

55,000 ریال
49,500 ریال

درآمدی بر هنجارسازی اجتماعی

مولف: سید محسن میر سندسی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

650,000 ریال
585,000 ریال

جنبش‌های اجتماعی معاصر ایران

مولف: سعید زاهد

ناشر: انتشارات سروش

160,000 ریال
144,000 ریال

مدینه النبی الگوی شهر اسلامی

مولف: رضا كرمی

ناشر: دفتر نشر معارف* كد حساب 42751


350,000 ریال

مفهوم فرهنگ تاریخچه وارزیابی

مولف: مارتین همرسلی

ناشر: نقد فرهنگ

550,000 ریال
495,000 ریال

شهر اسلامی نشانه ها و شناسه ها

مولف: جعفر مرتضی عاملی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

300,000 ریال
270,000 ریال

چالش های فرا روی غرب و مسلمانان

ناشر: انتشارات بوستان كتاب


22,000 ریال