دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای اجتماعی

دنیای جوان

مولف: سید محمد حسین فضل الله

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

500٬000 ریال
450٬000 ریال

ارمغان دموكراسی

مولف: صادق سلیمی بنی

ناشر: دفتر نشر معارف* ك ح 42751


500٬000 ریال

گـلبانـگ عدالـت

مولف: اسماعیل پرور

ناشر: انتشارات بوستان كتاب


45٬000 ریال

فرار از جهنم سبز

مولف: حسن پور منصوری

ناشر: انتشارات بوستان كتاب


16٬500 ریال

تونس درآیینه فرهنگ

مولف: گروهی ار نویسندگان

ناشر: انتشارات بین المللی الهدی * ک ح 11636

900٬000 ریال
810٬000 ریال

سریر سخن ره توشه 3

مولف: علی باقر شیخانی

ناشر: مركزنشرهاجر * ك ح 11625

495٬000 ریال
445٬500 ریال

درباره عدالت فرهنگی

مولف: احمد اولیایی

ناشر: دانشگاه باقرالعلوم

2٬256٬000 ریال
2٬030٬400 ریال

هویت ملی مذهبی جوانان

مولف: محمد باقر آخوندی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

620٬000 ریال
558٬000 ریال

50(پنجاه ) سال مد لباس

مولف: مریم مونسی سرخه

ناشر: کتابسرای میر دشتی * ک ح

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

اسلام و ساماندهی جمعیت

مولف: حسن رهبری

ناشر: انتشارات بوستان كتاب


14٬000 ریال

عدالت اجتماعی در اسلام

مولف: سید قطب

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

کووید 19 بازنشانی عظیم

مولف: کلاوس شواب

ناشر: نقد فرهنگ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

انتخابات تکرار یا تغییر

مولف: سید محمد حسین راجی

ناشر: دفتر نشر معارف* ك ح 42751


350٬000 ریال

خانواده و زمینه سازی ظهور

مولف: محمود ملكی راد

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

550٬000 ریال
495٬000 ریال

دین کجروی و کنترل اجتماعی

مولف: رادنی استارک

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

965٬000 ریال
868٬500 ریال

جایگاه شورا در معارف اسلامی

مولف: محمدصادق غلام جمشیدی

ناشر: شركت چاپ ونشربین الملل*ک ح 11111

55٬000 ریال
49٬500 ریال

درآمدی بر هنجارسازی اجتماعی

مولف: سید محسن میر سندسی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

650٬000 ریال
585٬000 ریال

مفهوم فرهنگ تاریخچه وارزیابی

مولف: مارتین همرسلی

ناشر: نقد فرهنگ

550٬000 ریال
495٬000 ریال

ساختار و عملکرد نهادهای خیریه

مولف: سید رضا حسینی

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

915٬000 ریال
823٬500 ریال

شهر اسلامی نشانه ها و شناسه ها

مولف: جعفر مرتضی عاملی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

300٬000 ریال
270٬000 ریال

تجددوسنت درجریان های فكری معاصر

مولف: سید مصطفی حسینی نسب

ناشر: كانون اندیشه جوان

350٬000 ریال
315٬000 ریال

چالش های فرا روی غرب و مسلمانان

ناشر: انتشارات بوستان كتاب


22٬000 ریال

تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر

مولف: نجف لك زایی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

جستارهای اسلامی در عدالت اجتماعی

مولف: جمعی از محققان

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال