دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 20 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای اجتماعی

تكنوكراسی

مولف: شهریار زرشناس

ناشر: دفتر نشر معارف* كد حساب 42751


120,000 ریال

زلال نگاه

مولف: مصباح یزدی

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * كد 11603


140,000 ریال

دنیای جوان

مولف: سید محمد حسین فضل الله

ناشر: انتشارات بوستان كتاب


500,000 ریال

جهش اجتماعی

مولف: ویلیام فون هیپل

ناشر: نشر فرهنگ نو


800,000 ریال

اخلاق بازجویی

مولف: مایکل اسکرکر

ناشر: نشر فرهنگ نو


680,000 ریال

بحران علم مدرن

مولف: سید مجتبی عزیزی

ناشر: كتاب فردا * كد حساب 12945


17,000 ریال

توسعه یا چپاول

مولف: پیتراونز

ناشر: انتشارات طرح نو


750,000 ریال

ارمغان دموكراسی

مولف: صادق سلیمی بنی

ناشر: دفتر نشر معارف* كد حساب 42751


50,000 ریال

در جست‌وجوی روش

مولف: جان لو

ناشر: كتاب فردا * كد حساب 12945


210,000 ریال

سریر سخن 3 جلدی

مولف: علی باقر شیخانی

ناشر: مركزنشرهاجر * كد حساب 11625


495,000 ریال

گـلبانـگ عدالـت

مولف: اسماعیل پرور

ناشر: انتشارات بوستان كتاب


45,000 ریال

زن از نگاهی دیگر

مولف: سیدمحمدحسین فضل الله

ناشر: شركت چاپ ونشربین الملل*ک ح 11111


150,000 ریال

فرار از جهنم سبز

مولف: حسن پور منصوری

ناشر: انتشارات بوستان كتاب


16,500 ریال

مهارت های سازگاری

مولف: علی حسین زاده

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * كد 11603


400,000 ریال

تونس درآیینه فرهنگ

مولف: گروهی ار نویسندگان

ناشر: انتشارات بین المللی الهدی

900,000 ریال
810,000 ریال

پیشگام پساتجربه گرایی

مولف: توبی ای هاف

ناشر: انتشارات شفیعی


340,000 ریال

اسلام و ساماندهی جمعیت

مولف: حسن رهبری

ناشر: انتشارات بوستان كتاب


14,000 ریال

پرسش از دانشگاه ایرانی

مولف: جبار رحمانی

ناشر: كتاب روز* كد حساب 12335


170,000 ریال

کووید 19 بازنشانی عظیم

مولف: کلاوس شواب

ناشر: نقد فرهنگ

800,000 ریال
720,000 ریال

مسائل آموزش عالی ایران

مولف: غلامرضا ذاكر صالحی

ناشر: كتاب روز* كد حساب 12335


380,000 ریال

علوم اجتماعی را بگشایید

مولف: ایمانوئل والر شتاین

ناشر: فرهنگی هنری پگاه روزگار نو


400,000 ریال

وضع كنونی تفكر در ایران

مولف: دكتر رضا داوری اردكانی

ناشر: انتشارات سروش


150,000 ریال

خانواده و زمینه سازی ظهور

مولف: محمود ملكی راد

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی


200,000 ریال

دین رسانه ارتباطات اجتماعی

مولف: حسن خیری

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی


75,000 ریال