دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای فلسفه سیاسی

وسایل بی هدف

مولف: جورجو آگامبن

ناشر: چرخ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

فلسفه عرفان سیاسی

مولف: بهرام دلیر

ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

520٬000 ریال
468٬000 ریال

حکمت سیاسی متعالیه

مولف: شریف لك زایی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

700٬000 ریال
630٬000 ریال

نظریه عام اصلاح دینی

مولف: سید محمد جواد میری

ناشر: نقد فرهنگ

400٬000 ریال
360٬000 ریال

تاریخ فلسفه سیاسی ج 3

مولف: جورج كلو سكو

ناشر: نشر نی

2٬300٬000 ریال
2٬070٬000 ریال

مقارنه مشروعیت حاكمیت

مولف: محمد رضا كریمی والا

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

500٬000 ریال
450٬000 ریال

یك قرن انقلاب درایران

مولف: جان فوران

ناشر: انتشارات مولی * ک ح 12042

3٬700٬000 ریال
3٬330٬000 ریال

فلسفه سیاسی دولت الموت

مولف: مراد علی توانا

ناشر: مراد علی توانا-كد 41521


200٬000 ریال

جامعه شناسی فلسفه سیاسی

مولف: لئو اشتراوس

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

200٬000 ریال
180٬000 ریال

فلسفه و روش علوم اجتماعی

مولف: حمید پارسانیا

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

تبار های دولت های استبدادی

مولف: پری آندرسون

ناشر: ثالث

3٬200٬000 ریال
2٬880٬000 ریال

نگرشی بر فلسفه سیاسی اسلام

ناشر: انتشارات بوستان كتاب


370٬000 ریال

مفهوم شناسی فلسفه سیاسی مشاء

مولف: مرتضی یوسفی راد

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

عرفان سیاسی و تمدن سازی اسلامی

مولف: سید محمد حسین متولی امامی

ناشر: كتاب فردا

710٬000 ریال
639٬000 ریال

فلسفه علم سیاست و حکمت متعالیه

مولف: محمد پزشگی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

550٬000 ریال
495٬000 ریال

علوم انسانی و برنامه ریزی توسعه

مولف: رضا داوری اردكانی

ناشر: نقد فرهنگ

2٬250٬000 ریال
2٬025٬000 ریال

چهار جستار در فلسفه علوم اجتماعی

مولف: میثم پیر حیاتی

ناشر: نقد فرهنگ

450٬000 ریال
405٬000 ریال

الگو های علم سیاست در حکمت متعالیه

مولف: محمد پزشكی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

750٬000 ریال
675٬000 ریال

وجوه تمایز مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی

مولف: مرتضی یوسفی راد

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

1٬650٬000 ریال
1٬485٬000 ریال

مراتب ظهور فلسفه سیاست در تمدن اسلامی

مولف: موسی نجفی

ناشر: فرهنگی دانش و اندیشه معاصر

850٬000 ریال
765٬000 ریال

راهنمای خواندن ** شهریار ماکیا وللی **

مولف: میگل وتر

ناشر:

780٬000 ریال
702٬000 ریال

بیست گفتار(درباره فلسفه و فقه علوم اجتماعی)

مولف: عبد الحسین خسروپناه

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

6٬500٬000 ریال
5٬850٬000 ریال

سه رساله جستار هایی درباره لیبرالیسم کلاسیک

مولف: کلود فردریک باستیا

ناشر: ثالث

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب


30٬000 ریال