دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای جامعه شناسی

هویت ما

مولف: حسین كچویان

ناشر: كتاب فردا

360٬000 ریال
324٬000 ریال

كار مولد

مولف: محمد حسن ربانی

ناشر: محمد حسن ربانی بیرجندی

60٬000 ریال
54٬000 ریال

جسارت امید

مولف: باراک اوباما

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

1٬350٬000 ریال
1٬215٬000 ریال

درباره دولت

مولف: پیربورد یو

ناشر: انتشارات مولی * ک ح 12042

5٬300٬000 ریال
4٬770٬000 ریال

اربابان صحرا

مولف: جیمیز بر

ناشر: انتشارات اطلاعات

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

آیت افسون گری

مولف: سید مهدی موسوی

ناشر: موسسه اشراق حكمت

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

حاکمیت باورها

مولف: مجید بلار

ناشر: -انتشارات میراث ماندگارمشهور

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

قرن دیوانه من

مولف: ایوان کلیما

ناشر: کارنامه

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

گفتن یا نگفتن

مولف: صادق زیبا کلام

ناشر:

495٬000 ریال
445٬500 ریال

به نام تروریسم

ناشر: پخش محصولات فرهنگی پارسی


27٬000 ریال

چه قدر خوبیم ما

مولف: ابراهیم رها

ناشر: انتشارات مروارید

350٬000 ریال
315٬000 ریال

انقلاب صنعتی سوم

مولف: جرمی ریفکین

ناشر: انتشارات طرح نو

760٬000 ریال
684٬000 ریال

جامعه انحطاط زده

مولف: روس دوتات

ناشر: انتشارات سروش

700٬000 ریال
630٬000 ریال

حیات اجتماعی هنر

مولف: عباس نعیمی

ناشر: نقد فرهنگ

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

سرگرمی رسانه ای

مولف: سید حسین شرف الدین

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * ك ح 11603

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

نظریه فقر و ثروت

مولف: سید مرتضی حسینی شیرازی

ناشر: انتشارات دلیل ما *41710

550٬000 ریال
495٬000 ریال

جامعه شناسی كجروی

مولف: علی سلیمی

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

800٬000 ریال
720٬000 ریال

دموکراسی یا حقیقت

مولف: علی میر سپاسی

ناشر: انتشارات طرح نو

980٬000 ریال
882٬000 ریال

دین وعلوم اجتماعی

مولف: مجید كافی

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

700٬000 ریال
630٬000 ریال

مسائل جمعیتی -ج5

مولف: یا سر صولتی

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * ك ح 11603

870٬000 ریال
783٬000 ریال

ممنون که دیرآمدید

مولف: توماس فریدمن

ناشر: کارنامه

695٬000 ریال
625٬500 ریال

افسانه ی عادی بودن

مولف: گبور مته

ناشر: نشر میلکان

4٬100٬000 ریال
3٬690٬000 ریال

زن خانواده و جمعیت

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * ك ح 11603

410٬000 ریال
369٬000 ریال

جامعه شناسی شهروندی

مولف: محسن نیازی

ناشر: نقد فرهنگ

600٬000 ریال
540٬000 ریال