دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 20 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای جامعه شناسی

هویت ما

مولف: حسین كچویان

ناشر: كتاب فردا * كد حساب 12945


55,000 ریال

كار مولد

مولف: محمد حسن ربانی

ناشر: محمد حسن ربانی بیرجندی


60,000 ریال

جنگ‌روانی

مولف: صلاح نصر

ناشر: انتشارات سروش


380,000 ریال

طهرانی ها

مولف: سمانه سمندریان

ناشر: دفتر نشر معارف* كد حساب 42751


12,000 ریال

نفاق شناسی

مولف: علیرضا اعرافی

ناشر: كتاب فردا * كد حساب 12945


180,000 ریال

درباره دولت

مولف: پیربورد یو

ناشر: انتشارات مولی


2,300,000 ریال

درس این قرن

مولف: جیانکار لوبوزتی

ناشر: انتشارات طرح نو


300,000 ریال

نقش روشنفکر

مولف: ادواردسعید

ناشر: نشر نی


160,000 ریال

تکنولوژی رها

مولف: هری کالینز و ترور پینچ

ناشر: انتشارات سروش


75,000 ریال

آیت افسون گری

مولف: سید مهدی موسوی

ناشر: موسسه اشراق حكمت


390,000 ریال

توسعه اجتماعی

مولف: جیمز میجلی

ناشر: انتشارات علمی فرهنگی


500,000 ریال

عرب و مدرنیته

مولف: عبدالاله بلقزیز

ناشر: انتشارات علمی فرهنگی


130,000 ریال

قرن دیوانه من

مولف: ایوان کلیما

ناشر: کارنامه


680,000 ریال

گفتن یا نگفتن

مولف: صادق زیبا کلام

ناشر:


495,000 ریال

به نام تروریسم

ناشر: پخش محصولات فرهنگی پارسی


27,000 ریال

سنت و مدرنتیته

مولف: صادق زیبا کلام

ناشر:


750,000 ریال

جامعه شناسی فقه

مولف: فاضل حسامی

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * كد 11603


55,000 ریال

خرد جامعه شناسی

مولف: یوسف اباذری

ناشر: انتشارات طرح نو


550,000 ریال

انقلاب صنعتی سوم

مولف: جرمی ریفکین

ناشر: انتشارات طرح نو


760,000 ریال

ایران شهر هوشمند

مولف: محمد رضا صادقیا نپور

ناشر:


250,000 ریال

جامعه انحطاط زده

مولف: روس دوتات

ناشر: انتشارات سروش


700,000 ریال

جهان‌های اجتماعی

مولف: حمید پارسانیا

ناشر: كتاب فردا * كد حساب 12945


550,000 ریال

دفاع فرا سرزمینی

مولف: محمد مهدی صادقی

ناشر: زمزم هدایت * کد حساب 41461


260,000 ریال

جامعه شناسی كجروی

مولف: علی سلیمی

ناشر: كتاب سروش * كد حساب 01885


198,000 ریال