دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 20 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای جامعه شناسی

هویت ما

مولف: حسین كچویان

ناشر: كتاب فردا

55,000 ریال
49,500 ریال

طهرانی ها

مولف: سمانه سمندریان

ناشر: دفتر نشر معارف* كد حساب 42751


12,000 ریال

# كار مولد

مولف: محمد حسن ربانی

ناشر: محمد حسن ربانی بیرجندی

60,000 ریال
54,000 ریال

نفاق شناسی

مولف: علیرضا اعرافی

ناشر: كتاب فردا

180,000 ریال
162,000 ریال

درباره دولت

مولف: پیربورد یو

ناشر: انتشارات مولی * ک ح 12042


2,300,000 ریال

درس این قرن

مولف: جیانکار لوبوزتی

ناشر: انتشارات طرح نو

300,000 ریال
270,000 ریال

علم اجتماعی

مولف: گرارد دلانتی

ناشر:

320,000 ریال
288,000 ریال

نقش روشنفکر

مولف: ادواردسعید

ناشر: نشر نی

160,000 ریال
144,000 ریال

اربابان صحرا

مولف: جیمیز بر

ناشر: انتشارات اطلاعات

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

توسعه اجتماعی

مولف: جیمز میجلی

ناشر: انتشارات علمی فرهنگی

500,000 ریال
450,000 ریال

قرن دیوانه من

مولف: ایوان کلیما

ناشر: کارنامه

1,100,000 ریال
990,000 ریال

گفتن یا نگفتن

مولف: صادق زیبا کلام

ناشر:

495,000 ریال
445,500 ریال

#آیت افسون گری

مولف: سید مهدی موسوی

ناشر: موسسه اشراق حكمت

390,000 ریال
351,000 ریال

به نام تروریسم

ناشر: پخش محصولات فرهنگی پارسی


27,000 ریال

سنت و مدرنتیته

مولف: صادق زیبا کلام

ناشر:

750,000 ریال
675,000 ریال

جامعه شناسی فقه

مولف: فاضل حسامی

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * كد 11603

55,000 ریال
49,500 ریال

انقلاب صنعتی سوم

مولف: جرمی ریفکین

ناشر: انتشارات طرح نو

760,000 ریال
684,000 ریال

ایران شهر هوشمند

مولف: محمد رضا صادقیا نپور

ناشر:

250,000 ریال
225,000 ریال

جامعه انحطاط زده

مولف: روس دوتات

ناشر: انتشارات سروش

700,000 ریال
630,000 ریال

جهان‌های اجتماعی

مولف: حمید پارسانیا

ناشر: كتاب فردا

550,000 ریال
495,000 ریال

حیات اجتماعی هنر

مولف: عباس نعیمی

ناشر: نقد فرهنگ

950,000 ریال
855,000 ریال

دفاع فرا سرزمینی

مولف: محمد مهدی صادقی

ناشر: زمزم هدایت * کد حساب 41461

260,000 ریال
234,000 ریال

جامعه شناسی كجروی

مولف: علی سلیمی

ناشر: كتاب سروش * كد حساب 01885

198,000 ریال
178,200 ریال

دموکراسی یا حقیقت

مولف: علی میر سپاسی

ناشر: انتشارات طرح نو

980,000 ریال
882,000 ریال