دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای جامعه شناسی

هویت ما

مولف: حسین كچویان

ناشر: كتاب فردا

360٬000 ریال
324٬000 ریال

# كار مولد

مولف: محمد حسن ربانی

ناشر: محمد حسن ربانی بیرجندی

60٬000 ریال
54٬000 ریال

جسارت امید

مولف: باراک اوباما

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

1٬350٬000 ریال
1٬215٬000 ریال

درس این قرن

مولف: جیانکار لوبوزتی

ناشر: انتشارات طرح نو

300٬000 ریال
270٬000 ریال

علم اجتماعی

مولف: گرارد دلانتی

ناشر:

320٬000 ریال
288٬000 ریال

اربابان صحرا

مولف: جیمیز بر

ناشر: انتشارات اطلاعات

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

سنت و مدرنیته

مولف: صادق زیبا کلام

ناشر:

750٬000 ریال
675٬000 ریال

قرن دیوانه من

مولف: ایوان کلیما

ناشر: کارنامه

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

گفتن یا نگفتن

مولف: صادق زیبا کلام

ناشر:

495٬000 ریال
445٬500 ریال

به نام تروریسم

ناشر: پخش محصولات فرهنگی پارسی


27٬000 ریال

انقلاب صنعتی سوم

مولف: جرمی ریفکین

ناشر: انتشارات طرح نو

760٬000 ریال
684٬000 ریال

ایران شهر هوشمند

مولف: محمد رضا صادقیا نپور

ناشر:

250٬000 ریال
225٬000 ریال

جامعه انحطاط زده

مولف: روس دوتات

ناشر: انتشارات سروش

700٬000 ریال
630٬000 ریال

دفاع فرا سرزمینی

مولف: محمد مهدی صادقی

ناشر: زمزم هدایت * کد حساب 41461

260٬000 ریال
234٬000 ریال

سرگرمی رسانه ای

مولف: سید حسین شرف الدین

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * ك ح 11603

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

دموکراسی یا حقیقت

مولف: علی میر سپاسی

ناشر: انتشارات طرح نو

980٬000 ریال
882٬000 ریال

مسائل جمعیتی -ج5

مولف: یا سر صولتی

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * ك ح 11603

870٬000 ریال
783٬000 ریال

ممنون که دیرآمدید

مولف: توماس فریدمن

ناشر: کارنامه

695٬000 ریال
625٬500 ریال

بربریت واقعا موجود

مولف: لئو پانیچ كالین لیز

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

325٬000 ریال
292٬500 ریال

زن خانواده و جمعیت

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * ك ح 11603

410٬000 ریال
369٬000 ریال

جامعه شناسی شهروندی

مولف: محسن نیازی

ناشر: نقد فرهنگ

600٬000 ریال
540٬000 ریال

جامعه شناسی معلولیت

مولف: خدیجه جبلی

ناشر: انتشارات علمی

100٬000 ریال
90٬000 ریال

جامعه و فرهنگ کانادا

مولف: فاضل لاریجانی

ناشر: انتشارات بین المللی الهدی * ک ح 11636

250٬000 ریال
225٬000 ریال

رو سیاهی با یقه سفید

مولف: جواد کجوری

ناشر: كانون اندیشه جوان

400٬000 ریال
360٬000 ریال