دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای جغرافیای سیاسی

شرق شناسی

مولف: الکساندر لئون مک فی

ناشر: انتشارات مروارید

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

جامعه باستان

مولف: لوئیس هنری مورگان

ناشر: ثالث

3٬200٬000 ریال
2٬880٬000 ریال

اسلام و تجدد در مصر

مولف: نصرالله آقا جانی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

بازگشت روسیه به خاور میانه

مولف: نیکوپوپسکو

ناشر: ثالث

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

سرزمین اسلام شناخت كشورهای اسلامی

مولف: غلامرضا گلی زواره

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

940٬000 ریال
846٬000 ریال

ایران و ژئوپلتیک منطقه پیدا و ناپیدا

مولف: محمدمسجدجامعی

ناشر: موسسه اطلاعات

680٬000 ریال
612٬000 ریال

حزب سوسیا لیست و انتقال حکومت از قاجاربه پهلوی

مولف: سید کمال الدین طباطبایی

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

950٬000 ریال
855٬000 ریال

دراسات جغرافیا

مولف: تیم مارشال

ناشر: نشر مركز

فاقد موجودی

حمایت از نشانه‌های جغرافیایی

مولف: شوكت شایسته

ناشر:

فاقد موجودی

جغرافیای جهان اسلام2 (سیاسی/2 )

مولف: محمد مهدی دشتی

ناشر: انتشارات رشید * کد حساب 61528

فاقد موجودی

جغرافیای جهان اسلام /1(سیاسی/1 )

مولف: محمد مهدی دشتی

ناشر: انتشارات رشید * کد حساب 61528

فاقد موجودی