دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 20 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای جغرافیای سیاسی

سرزمین اسلام شناخت كشورهای اسلامی

مولف: غلامرضا گلی زواره

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

940,000 ریال
846,000 ریال

دراسات جغرافیا

مولف: تیم مارشال

ناشر: نشر مركز

785,000 ریال
706,500 ریال

حمایت از نشانه‌های جغرافیایی

مولف: شوكت شایسته

ناشر:

35,500 ریال
31,950 ریال

جغرافیای جهان اسلام2 (سیاسی/2 )

مولف: محمد مهدی دشتی

ناشر: انتشارات رشید * کد حساب 61528

400,000 ریال
360,000 ریال

جغرافیای جهان اسلام /1(سیاسی/1 )

مولف: محمد مهدی دشتی

ناشر: انتشارات رشید * کد حساب 61528

350,000 ریال
315,000 ریال