دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای سیاسی اجتماعی

مناظره

مولف: ضرغامی

ناشر: پك تام

180٬000 ریال
162٬000 ریال

زندان جو

مولف: جهاد

ناشر: نشر كتابستان * ك . ح 43725

420٬000 ریال
378٬000 ریال

آینده صلح

مولف: سید محمد حسینی یگانه

ناشر: انتشارات اطلاعات

160٬000 ریال
144٬000 ریال

چرا سوریه

مولف: سید حسین مركبی

ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمكران * ک ح 11066

560٬000 ریال
504٬000 ریال

خطی بر شن

مولف: جیمز بر

ناشر: موسسه اطلاعات

630٬000 ریال
567٬000 ریال

کاملا سری

مولف: یسری فوده

ناشر: موسسه شهید كاظمی * كد حساب 43541

300٬000 ریال
270٬000 ریال

اعتراف سبز

مولف: دفتر نشر معارف

ناشر: دفتر نشر معارف* كد حساب 42751

60٬000 ریال
54٬000 ریال

دنیای جوان

مولف: سید محمد حسین فضل الله

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

500٬000 ریال
450٬000 ریال

راز گل سرخ

مولف: مرضیه سلیمانی

ناشر: انتشارات اطلاعات


500٬000 ریال

رایحه عفاف

مولف: امیر ملك محمودی

ناشر: منشوروحی - امیر ملك محمودی

65٬000 ریال
58٬500 ریال

زن و آزادی

مولف: سید رضا صدر

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

460٬000 ریال
414٬000 ریال

زنان نمونه

مولف: علی شیرازی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

210٬000 ریال
189٬000 ریال

سیاست نامه

مولف: مسعود رضایی شریف آبادی

ناشر: دفتر نشر معارف* كد حساب 42751

97٬000 ریال
87٬300 ریال

صهبای حضور

مولف: مصباح یزدی

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * كد 11603

400٬000 ریال
360٬000 ریال

بانوی بازار

مولف: استیفان ای جونزرا جرز

ناشر: نشر كتابستان * ك . ح 43725

1٬050٬000 ریال
945٬000 ریال

جنگ خوب است

مولف: فائقه میر صمدی

ناشر: موسسه شهید كاظمی * كد حساب 43541

750٬000 ریال
675٬000 ریال

ذهن ارتجاعی

مولف: کری رابین

ناشر: انتشارات ققنوس

250٬000 ریال
225٬000 ریال

طوفان عوامی

مولف: سید محمد علی مهدوی الحسینی

ناشر: انتشارات كتاب شفا

85٬000 ریال
76٬500 ریال

عدالت سیاسی

مولف: سید كاظم سید باقری

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

1٬050٬000 ریال
945٬000 ریال

عرفان سیاسی

مولف: اسماعیل منصوری لاریجانی

ناشر:


30٬000 ریال

ماوراء مرز

مولف: احسان صفرزاده

ناشر: شركت چاپ ونشربین الملل*ک ح 11111

360٬000 ریال
324٬000 ریال

آزادی و دانش

مولف: شریف لك زایی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

250٬000 ریال
225٬000 ریال

اربابان صحرا

مولف: جیمیز بر

ناشر: انتشارات اطلاعات

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

بامداد فلوجه

مولف: والتر دین مایرز

ناشر: انتشارات سروش

320٬000 ریال
288٬000 ریال