دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای رجال

بدایه علم الرجال

مولف: سماحه آیه الله محمد آصف المحسن

ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب ** ک ح 42011

400٬000 ریال
360٬000 ریال

مشایخ الثقات ***

مولف: غلامرضا عرفانیان یزدی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب


90٬000 ریال

آشنایی با علم رجال

مولف: سید محمد نجفی یزدی

ناشر: نشر جامعه المصطفی * ك . ح 43591

700٬000 ریال
630٬000 ریال

آشنایی با علوم حدیث

مولف: علی نصیری

ناشر: مركزنشرهاجر * كد حساب 11625

490٬000 ریال
441٬000 ریال

لب اللباب فی علم الرجال

مولف: محمد جعفر شریعتمدار

ناشر: دار زین العابدین * ک ح 43960

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

زنان دانشمند و راوی حدیث

مولف: احمد صادقی اردستانی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

600٬000 ریال
540٬000 ریال

مبانی آموزه های تبارشناسی

مولف: سید حسین موسوی ابوسعیده

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

160٬000 ریال
144٬000 ریال

المعین علی معجم رجال الحدیث

مولف: سید ابوالقاسم موسوی خوئی

ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس


460٬000 ریال

مع موسوعات رجال الشیعه 3 جلدی

مولف: علامه السید عبدالله شرف الدین

ناشر: موسسه شیعه شناسی

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

جامع الرواه ورافع الاشتباهات /4

مولف: محمد بن علی الاردبیلی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

جامع الرواه ورافع الاشتباهات/ 1

مولف: محمد بن علی الاردبیلی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

جامع الرواه ورافع الاشتباهات/ 5

مولف: محمد بن علی الاردبیلی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

جامع الرواه ورافع الاشتباهات/ 6

مولف: محمد بن علی الاردبیلی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

جامع الرواه ورافع الاشتباهات/ 7

مولف: المولی محمدبن علی الاردبیلی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

بررسی نظریات رجالی امام خمینی ره

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

430٬000 ریال
387٬000 ریال

جامع الرواه و رافع الاشتباهات/ 2

مولف: محمد بن علی الاردبیلی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

جامع الرواه ورافع الاشتباهات / 3

مولف: محمد بن علی الاردبیلی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

مسند الفضل بن شاذان النیسابوری/3

مولف: مهدی بیات مختاری

ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس

257٬000 ریال
231٬300 ریال

البدایه فی قواعد الرجال و الدرایه

مولف: الشیخ مصطفی اسکندری

ناشر: دار زین العابدین * ک ح 43960

800٬000 ریال
720٬000 ریال

جامع الرواه و رافع الاشتباهات / 8

مولف: محمد بن علی الاردبیلی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

مناهج الفقها فی علم الرجال -2جلدی

مولف: محمد حسن ربانی

ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس

2٬070٬000 ریال
1٬863٬000 ریال

اوضح المقال فی علم الدرایه و الرجال

مولف: الشیخ حسن الرمیتی

ناشر: دار زین العابدین * ک ح 43960

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

اصول علم الرجال بین النظریه التطبیق 2 جلدی

مولف: محمد علی صالح المعلم

ناشر: دار زین العابدین * ک ح 43960

4٬000٬000 ریال
3٬600٬000 ریال

الغلو فی مصطلح الملل و النحل و الرجال دراسه عن الفرق

مولف: محمد باقر ملکیان

ناشر: موسسه ادیب فقه جواهری * ك ح 43760 کتاب اندیشه

3٬000٬000 ریال
2٬700٬000 ریال