دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 20 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای سیاسی

گاندی

مولف: بیکهو پارخ

ناشر: انتشارات طرح نو

800,000 ریال
720,000 ریال

اعترافات

مولف: محمد رضا زائری

ناشر: نشر آرما

400,000 ریال
360,000 ریال

سقوط شاه

مولف: فریدون هویدا

ناشر: انتشارات اطلاعات

400,000 ریال
360,000 ریال

دین هیتلر

مولف: ریچارد وایکات

ناشر: انتشارات طرح نو

1,800,000 ریال
1,620,000 ریال

یکا ترینا

مولف: ناتالیا کارنیوا

ناشر: فرهنگ معاصر

1,900,000 ریال
1,710,000 ریال

احیای مرگ

مولف: تونی والتر

ناشر: انتشارات طرح نو

1,450,000 ریال
1,305,000 ریال

چپ داروینی

مولف: پیتر سینگر

ناشر: کرگدن


200,000 ریال

فرقه ترامپ

مولف: استیون حسن

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

1,350,000 ریال
1,215,000 ریال

# سور سوریه

مولف: محمد قائم خانی

ناشر: شركت چاپ ونشربین الملل*ک ح 11111

300,000 ریال
270,000 ریال

حسرت و هراس

مولف: مجید بهستانی

ناشر: دانشگاه امام صادق

210,000 ریال
189,000 ریال

سیاست ارسطو

مولف: ارسطو

ناشر: انتشارات علمی فرهنگی


1,350,000 ریال

شکار تبهکار

مولف: پیتر ال برگن

ناشر: انتشارات اطلاعات

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

طوفان عوامی

مولف: سید محمد علی مهدوی الحسینی

ناشر: انتشارات كتاب شفا

85,000 ریال
76,500 ریال

پسا اسلامیسم

مولف: میلاد خانچی

ناشر: نشر آرما

400,000 ریال
360,000 ریال

تکامل فرهنگی

مولف: رونالداف اینگلهارت

ناشر: انتشارات مولی * ک ح 12042

1,350,000 ریال
1,215,000 ریال

گفتمان عدالت

مولف: سید محمد مهدی میرباقری

ناشر: تمدن نوین اسلامی - سبحانی

400,000 ریال
360,000 ریال

مقدمات سیاست

مولف: استیون تانسی

ناشر: نشر نی

540,000 ریال
486,000 ریال

تجربه مدرنیته

مولف: مارشال برمن

ناشر: انتشارات طرح نقد

1,700,000 ریال
1,530,000 ریال

حكومت و سیاست

مولف: میكائیل صفایی

ناشر: میكائیل صفایی

85,000 ریال
76,500 ریال

دموکراسی قدسی

مولف: علی اكبر رشاد

ناشر: دفترفرهنگ و اندیشه اسلامی

840,000 ریال
756,000 ریال

عقلانیت نهادی

مولف: عباد تیموری

ناشر: انتشارات طرح نو

1,150,000 ریال
1,035,000 ریال

فوکو در ایران

مولف: بهروز قمری تبریزی

ناشر: ترجمان علوم انسانی

470,000 ریال
423,000 ریال

محمد بن سلمان

مولف: بن هوبارد

ناشر: کتاب کوله پشتی

570,000 ریال
513,000 ریال

مشروعیت سیاسی

مولف: علیرضا صدرا

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

290,000 ریال
261,000 ریال