دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 20 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای تاریخ و سیره

حیدر

مولف: آزاده اسکندری

ناشر: نشر كتابستان * ك . ح 43725

1,150,000 ریال
1,035,000 ریال

غدیر

مولف: علی صفایی حایری

ناشر: انتشارات لیله القدر

200,000 ریال
180,000 ریال

لهوف

مولف: سید ابن طاووس

ناشر: انتشارات نبوغ * كد حساب 41133

450,000 ریال
405,000 ریال

اعراب

مولف: ماکسیم رود نسون

ناشر: انتشارات شفیعی

200,000 ریال
180,000 ریال

جمروش

مولف: شهلا بناهی

ناشر:

150,000 ریال
135,000 ریال

خواهر

مولف: نرجس شکوریان فرد

ناشر: عهد مانا


520,000 ریال

رهیده

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر: اطراف


400,000 ریال

سقیفه

مولف: علامه عسگری

ناشر: حیات دانش *** ک ح 44079

240,000 ریال
216,000 ریال

كاشوب

مولف: نفیسه مرشده زاده

ناشر: خدمات فرهنگی فدك

390,000 ریال
351,000 ریال

مشكاه

مولف: احمدرضا بسیج

ناشر: انتشارات سدره المنتهی

20,000 ریال
18,000 ریال

الفتوح

مولف: ابن اعثم كوفی

ناشر: انتشارات علمی فرهنگی

1,800,000 ریال
1,620,000 ریال

چلچراغ

مولف: عبدالله رضاداد

ناشر: انتشارات دلیل ما *41710


100,000 ریال

صفویان

ناشر: انتشارات مولی * ک ح 12042

1,400,000 ریال
1,260,000 ریال

لیبریا

ناشر: انتشارات وزرات امور خارجه

11,000 ریال
9,900 ریال

افلاطون

مولف: كستون مر

ناشر: موسسه حكمت و فلسفه ایران

140,000 ریال
126,000 ریال

بویهیان

ناشر: انتشارات مولی * ک ح 12042

450,000 ریال
405,000 ریال

جلوه حق

مولف: آیت الله مكارم

ناشر: ناب

110,000 ریال
99,000 ریال

چرنوبیل

مولف: اندرو لدربارو

ناشر: انتشارات ققنوس

480,000 ریال
432,000 ریال

چهل گام

مولف: علی ذو علم

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

150,000 ریال
135,000 ریال

خط مقدم

مولف: فائضه غفار حدادی

ناشر: دفتر نشر معارف* كد حساب 42751

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

شرح صفا

مولف: سید محمد علی كاشفی

ناشر: شركت چاپ ونشربین الملل*ک ح 11111

175,000 ریال
157,500 ریال

غم نامه

مولف: داود صمدی آملی

ناشر: روح و ریحان

200,000 ریال
180,000 ریال

کارتابل

مولف: محمد رضا حدادپور جهرمی

ناشر: حداد

500,000 ریال
450,000 ریال

كتاب آه

مولف: یاسین حجازی

ناشر: نشر كتابستان * ك . ح 43725

950,000 ریال
855,000 ریال