دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای تبلیغ و مبلغ

فعالان فرهنگی- دفتردهم عبور فقط با زنجیر چگونه تعارض را مدیریت كنیم

مولف: رامین تبرایی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فاقد موجودی

فعالان فرهنگی دفتر دوازدهم ایستگاه اتوبوس چگونه دیك گروه را اداره كنیم

مولف: رامین تبرایی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فاقد موجودی

فعالان فرهنگی- دفتر چهاردهم كارگران مشغول کارند. چگونه یك گزارش تهیه كنیم

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فاقد موجودی

سلسله سخنرانی های استاد رفیعی * 2 * ویژه محرم - ویژگی و عزاداری امام حسین(ع)

مولف: سید علی اكبر حسینی نیشابوری

ناشر: انتشارات دارالمبلغین * ک ح 13682

فاقد موجودی