دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 20 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای مدیریت

مدیریت

مولف: برایان تریسی

ناشر: پخش جهان كتاب * كد حساب 13896


200,000 ریال

الخیار ات

مولف: محمد حسین حسینی طهرانی

ناشر: انتشارات مكتب وحی


320,000 ریال

مدیر موفق

مولف: عباس رحیمی

ناشر: نشر جمال * كد حساب 42089


38,000 ریال

بازارشناسی

مولف: حمیدرضایزدان پور

ناشر: انتشارات مرسل


260,000 ریال

جهانی سازی

مولف: دكتر سیدرضانقیب السادات

ناشر: كتاب فردا * كد حساب 12945


18,000 ریال

زندگی موفق

ناشر: نشر جمال * كد حساب 42089


86,000 ریال

کار آفرینی

مولف: فرشاد سار جالوئی

ناشر:


110,000 ریال

هوش نوآوری

مولف: دیویداس

ناشر: انتشارات علمی فرهنگی


220,000 ریال

برای مدیران

مولف: رهنمود های رهبر معظم

ناشر: انتشارات انقلاب اسلامی


180,000 ریال

شرکت خلاقیت

مولف: ادکتمول

ناشر: نشر كتابستان * ك . ح 43725


400,000 ریال

مدیریت زمان

مولف: برایان تریسی

ناشر: شاپیگان کتاب


690,000 ریال

مدیریت كلام

مولف: اعظم خورسی وهمكاران

ناشر: مركزنشرهاجر * كد حساب 11625


54,000 ریال

رفتار سازمانی

مولف: استیون مك شین

ناشر: موسسه مطبوعاتی دینی


220,000 ریال

مدیریت فرهنگی

مولف: محمد علی حاجی ده آبادی

ناشر: مركزنشرهاجر * كد حساب 11625


52,000 ریال

دلم جای دیگرست

مولف: بهاره نصیری

ناشر: نشر كتابستان * ك . ح 43725


170,000 ریال

رهبری با آرامش

مولف: كارلو آنچلوتی

ناشر: نشر كتابستان * ك . ح 43725


180,000 ریال

سفیران مهربانی

مولف: ضحی اثنی عشری - پریسا علیویردی

ناشر:


170,000 ریال

مدیریت و سیاست

مولف: علی اكبر ذاكری

ناشر: انتشارات بوستان كتاب


190,000 ریال

آمار و كاربردها

مولف: محمد جعفری

ناشر: محمد جعفری


100,000 ریال

آموزش كارآفرینی

مولف: دكتر حسین آگهی

ناشر: پخش كتاب ربیع


35,000 ریال

درون سازمان اپل

مولف: آدام لشینسکی

ناشر: نسل نواندیش


589,000 ریال

سیمای مدیر موفق

مولف: محمد موحدی نژاد

ناشر:


17,000 ریال

گفتمان و مدیریت

مولف: گرلینده موتنر

ناشر: كتاب روز* كد حساب 12335


350,000 ریال

مدیریت در اسلام

مولف: علی آقا پیروز

ناشر: پژوهشكده حوزه و دانشگاه


440,000 ریال