دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 20 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای كلیات

المقالات

مولف: الشیخ كاظم القره غولی

ناشر: دارالمجتبی

350,000 ریال
315,000 ریال

پینگ پنگ

مولف: امید مهدی نژاد

ناشر: دفتر نشر معارف* كد حساب 42751

95,000 ریال
85,500 ریال

مشق ترنج

مولف: مجید دهشتی

ناشر: انتشارات دانشگاه قم * كد حساب42764

350,000 ریال
315,000 ریال

روش تحصیل

مولف: گروه علمی روش شناسی

ناشر: مركزنشرهاجر * كد حساب 11625

230,000 ریال
207,000 ریال

هنر معلمی

مولف: رضا فرهادیان

ناشر:

20,000 ریال
18,000 ریال

تصویر خدمت

مولف: آمنه قنبری

ناشر:

120,000 ریال
108,000 ریال

زبده الهیه

مولف: خواجه نصیر الدین طوسی

ناشر: میراث فرهیختگان- آقای علی قنبریان

1,000,000 ریال
900,000 ریال

فرهنگ طیفی

مولف: جمشید فراروی

ناشر: انتشارات هرمس

2,100,000 ریال
1,890,000 ریال

گنج شایگان

مولف: سید محمد علی جمال زاده

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

500,000 ریال
450,000 ریال

دانش مسلمین

مولف: محمد رضا حكیمی

ناشر: انتشارات دلیل ما *41710

25,000 ریال
22,500 ریال

عربی در سفر

مولف: حسن اشرف

ناشر: انتشارات فارابی

700,000 ریال
630,000 ریال

فرهنگ نامها

مولف: پیمان یاریان

ناشر: موسسه انتشارات صابرین

120,000 ریال
108,000 ریال

كتاب اصفهان

مولف: گروهی از نویسندگان

ناشر: نشر كتابستان * ك . ح 43725

80,000 ریال
72,000 ریال

الرائد /جیبی

مولف: جبران مسعود

ناشر: عصر کتاب

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

درباره پژوهش

مولف: مصباح یزدی

ناشر: موسسه پژوهشی امام خمینی * كد 11603

300,000 ریال
270,000 ریال

معلم پژوهنده

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر:

450,000 ریال
405,000 ریال

درسنامه پژوهش

مولف: مجید حیدری فر

ناشر: مركزنشرهاجر * كد حساب 11625

77,000 ریال
69,300 ریال

ریاضی عمومی 1

مولف: رمضان علی حسنی

ناشر:

120,000 ریال
108,000 ریال

فرهنگ قرآن /9

مولف: هاشمی رفسنجانی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

900,000 ریال
810,000 ریال

فرهنگ قرآن/29

مولف: هاشمی رفسنجانی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

750,000 ریال
675,000 ریال

نوآوری فراگیر

مولف: موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

ناشر:

300,000 ریال
270,000 ریال

آینه پژوهش/190

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

250,000 ریال
225,000 ریال

روش فیش برداری

مولف: عبدالرحیم موگهی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

150,000 ریال
135,000 ریال

فرهنگ قرآن /11

مولف: هاشمی رفسنجانی

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

920,000 ریال
828,000 ریال