دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 20 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

آنژل

مولف: هانری گرویل

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

250,000 ریال
225,000 ریال

اتاق

مولف: اما دانا هیو

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

350,000 ریال
315,000 ریال

مادر

مولف: پرل باك

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

450,000 ریال
405,000 ریال

خاطرات

مولف: مرجان فرازمند

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

140,000 ریال
126,000 ریال

آقای فو

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

130,000 ریال
117,000 ریال

جین ایر

مولف: شارلوت برونته

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

310,000 ریال
279,000 ریال

خاك بكر

مولف: ایوان تور گنیف

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

420,000 ریال
378,000 ریال

ارباب ها

مولف: ماریانو آزوئلا

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

100,000 ریال
90,000 ریال

جام زرین

مولف: جان اشتاین بك

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

180,000 ریال
162,000 ریال

آژیر حمله

مولف: هموند اینس

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

130,000 ریال
117,000 ریال

ستاره گرد

مولف: اردشیر نیكپور

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

295,000 ریال
265,500 ریال

لایم لایت

مولف: چارلی چاپلین

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

180,000 ریال
162,000 ریال

تاریخ قرآن

مولف: دكتر محمود رامیار

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

1,750,000 ریال
1,575,000 ریال

دومین شانس

مولف: كنستان ویرژیل

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

130,000 ریال
117,000 ریال

زن سی ساله

مولف: اونوره دو بالزاك

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

430,000 ریال
387,000 ریال

سرو سربدار

مولف: یحیی آریا بخشایش

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

420,000 ریال
378,000 ریال

صحبت شیطان

مولف: آلفرد هیچاك

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

70,000 ریال
63,000 ریال

فونتا مارا

مولف: اینیا تسیو سیلونه

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

330,000 ریال
297,000 ریال

بامداد اسلام

مولف: عبدالحسین زرین كوب

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

190,000 ریال
171,000 ریال

بوطیقای عربی

مولف: آدونیس

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

150,000 ریال
135,000 ریال

تسخیر ناپذیر

مولف: ویلیام فالكنر

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

190,000 ریال
171,000 ریال

رنج و سرمستی

مولف: ایرو ینگ استون

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

سنجش خرد ناب

مولف: ایمانوئل کانت

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

3,100,000 ریال
2,790,000 ریال

من و كودك من

مولف: دكتر جواد فیض

ناشر: انتشارات امیركبیر * ک . ح 13302

2,500,000 ریال
2,250,000 ریال