دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای موسسه انتشاراتی نگاه

خزه

مولف: هربر لوپوریه

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

900٬000 ریال
810٬000 ریال

آلوت

مولف: امیر خداوردی

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

250٬000 ریال
225٬000 ریال

ابله

مولف: فیودور داستا یوسکی

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

5٬250٬000 ریال
4٬725٬000 ریال

مادر

مولف: ماكسیم گوركی

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه


1٬100٬000 ریال

هملت

مولف: ویلیام شكسپیر

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

3٬250٬000 ریال
2٬925٬000 ریال

هملت

مولف: ویلیام شكسپیر

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

1٬850٬000 ریال
1٬665٬000 ریال

چاخان

مولف: عزیز نسین

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

1٬650٬000 ریال
1٬485٬000 ریال

چمدان

مولف: بزرگ علوی

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

950٬000 ریال
855٬000 ریال

دیوار

مولف: صادق هدایت

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

310٬000 ریال
279٬000 ریال

روایت

مولف: بزرگ علوی

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

3٬250٬000 ریال
2٬925٬000 ریال

اعتیاد

مولف: واتسال تاکار

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

1٬250٬000 ریال
1٬125٬000 ریال

ربه کا

مولف: دفنه دوموریه

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

4٬450٬000 ریال
4٬005٬000 ریال

سال ها

مولف: ویرجینیا وولف

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

1٬750٬000 ریال
1٬575٬000 ریال

سیندخت

مولف: علی محمد افغانی

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

1٬550٬000 ریال
1٬395٬000 ریال

پینوكیو

مولف: كارلو كولودی

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

رستاخیز

مولف: لئوتو لستوی

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

2٬650٬000 ریال
2٬385٬000 ریال

شاه لیر

مولف: ویلیام شكسپیر

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

2٬350٬000 ریال
2٬115٬000 ریال

موریانه

مولف: بزرگ علوی

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

2٬350٬000 ریال
2٬115٬000 ریال

نامه ها

مولف: صمد بهرنگی

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه


400٬000 ریال

نبرد من

مولف: آدولف هیتلر

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

5٬950٬000 ریال
5٬355٬000 ریال

جوان خام

مولف: فئودور داستایوفسكی...

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

3٬950٬000 ریال
3٬555٬000 ریال

سالاریها

مولف: بزرگ علوی

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

750٬000 ریال
675٬000 ریال

قمار باز

مولف: فئودور داستایوفسكی.

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

گیله مرد

مولف: بزرگ علوی

ناشر: موسسه انتشاراتی نگاه

1٬250٬000 ریال
1٬125٬000 ریال