دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای قطره

پرده

مولف: میلان کوندرا

ناشر: قطره

600٬000 ریال
540٬000 ریال

ولپن

ناشر: قطره


280٬000 ریال

یرما

مولف: فدریکو گارسیالورکا

ناشر: قطره


250٬000 ریال

آدمیت

مولف: لئو بوسكالیا

ناشر: قطره

720٬000 ریال
648٬000 ریال

اکسیر

مولف: دیپاك چوپرا

ناشر: قطره

630٬000 ریال
567٬000 ریال

پستچی

مولف: چیستا یثربی

ناشر: قطره

900٬000 ریال
810٬000 ریال

ایو ا نف

ناشر: قطره


300٬000 ریال

بار هستی

مولف: میلان کوندرا

ناشر: قطره

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

هنر رمان

مولف: میلان کوندرا

ناشر: قطره

780٬000 ریال
702٬000 ریال

یازده تن

مولف: پیر میشون

ناشر: قطره

950٬000 ریال
855٬000 ریال

اولین خون

مولف: آملی نوتومب

ناشر: قطره

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

گرو تفسکی

مولف: ریموند تمکین

ناشر: قطره

450٬000 ریال
405٬000 ریال

هنر درمان

مولف: اروین د . یالوم

ناشر: قطره

2٬750٬000 ریال
2٬475٬000 ریال

ارباب زمان

مولف: میچ آلبوم

ناشر: قطره

820٬000 ریال
738٬000 ریال

انسان طاغی

مولف: آلبر كامو

ناشر: قطره

2٬300٬000 ریال
2٬070٬000 ریال

باغ آلبالو

مولف: آنتون چخوف

ناشر: قطره

850٬000 ریال
765٬000 ریال

زن در آینه

ناشر: قطره


1٬150٬000 ریال

سکون وحرکت

مولف: کریشنا مورتی

ناشر: قطره

520٬000 ریال
468٬000 ریال

کودک لجباز

مولف: مهدی تهرانی دوست

ناشر: قطره

480٬000 ریال
432٬000 ریال

لمس انسانی

مولف: میچ البوم

ناشر: قطره

550٬000 ریال
495٬000 ریال

مرغ دریایی

مولف: آنتون چخوف

ناشر: قطره

450٬000 ریال
405٬000 ریال

انتقام بخشش

مولف: اریک امانوئل اشمیت

ناشر: قطره

870٬000 ریال
783٬000 ریال

توافق نامه

مولف: فیلیپ كلودل

ناشر: قطره


220٬000 ریال

قدرت بازیگر

مولف: ایوانا چو بوک

ناشر: قطره

2٬700٬000 ریال
2٬430٬000 ریال