دسته بندی موضوعی

جستجو بین بیش از 40 هزار عنوان کتاب

نتایج جستجو برای فرهنگ معاصر

کالکی

مولف: گور ویدال

ناشر: فرهنگ معاصر

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

آبلو موف

مولف: ایوان گنچارف

ناشر: فرهنگ معاصر

3٬800٬000 ریال
3٬420٬000 ریال

یکا ترینا

مولف: ناتالیا کارنیوا

ناشر: فرهنگ معاصر

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

بافته زجان

مولف: شیون می یورا

ناشر: فرهنگ معاصر

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

هنر مدرنیسم

مولف: ساندرو بکولا

ناشر: فرهنگ معاصر

3٬600٬000 ریال
3٬240٬000 ریال

باغ سالار جنگ

مولف: ترنس اودانل

ناشر: فرهنگ معاصر

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

حدیث غربت جان

مولف: محمد استعلامی

ناشر: فرهنگ معاصر

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

پنج اقلیم حضور

مولف: داریوش شایگان

ناشر: فرهنگ معاصر

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

رفیق دن کامیلو

مولف: جووانی گوراسکی

ناشر: فرهنگ معاصر

760٬000 ریال
684٬000 ریال

فرزندان دیوتیما

مولف: فردریک بیزر

ناشر: فرهنگ معاصر

2٬600٬000 ریال
2٬340٬000 ریال

دایی جان ناپلئون

مولف: ایرج پزشكزاد

ناشر: فرهنگ معاصر

2٬650٬000 ریال
2٬385٬000 ریال

فرهنگ فارسی آلمانی

مولف: فرامرز بهزاد

ناشر: فرهنگ معاصر

4٬800٬000 ریال
4٬320٬000 ریال

فرهنگ داستان نویسان

مولف: جمال میرصادقی

ناشر: فرهنگ معاصر

3٬600٬000 ریال
3٬240٬000 ریال

شناخت نامه احمد شاملو

مولف: جواد مجابی

ناشر: فرهنگ معاصر

2٬300٬000 ریال
2٬070٬000 ریال

شناخت نامه جواد مجابی

مولف: آسیه جوادی

ناشر: فرهنگ معاصر

2٬300٬000 ریال
2٬070٬000 ریال

ژئوپلتیک های جهانی نفت

مولف: فیلیپ سبی لوپس

ناشر: فرهنگ معاصر

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

درد منشا رنج و تلخکامی

مولف: پاتریک وال

ناشر: فرهنگ معاصر

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

دایی جان ناپلئون - وزیری

مولف: ایرج پزشكزاد

ناشر: فرهنگ معاصر

3٬200٬000 ریال
2٬880٬000 ریال

فرهنگ کوچک آلمانی فارسی

مولف: امیراشرف آریان پور

ناشر: فرهنگ معاصر

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

اروپا از اسطوره تا واقعیت

مولف: هانری دلرسنجر

ناشر: فرهنگ معاصر

850٬000 ریال
765٬000 ریال

شناخت نامه غلامحسین ساعدی

مولف: جواد مجابی

ناشر: فرهنگ معاصر

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

فرهنگ جامعه شناسی انتقادی

مولف: ریمون بودون

ناشر: فرهنگ معاصر

2٬400٬000 ریال
2٬160٬000 ریال

فرهنگ نفت انگلیسی فارسی

مولف: آرمین آریان پور

ناشر: فرهنگ معاصر

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

ایرانیان فرهنگ و ادبیات عربی

مولف: عنایت الله فاتحی نژاد

ناشر: فرهنگ معاصر

2٬900٬000 ریال
2٬610٬000 ریال