ذبح با ابزار جدید

ذبح با ابزار جدید

ناشر: انتشارات بوستان كتاب

نویسنده: محمد ادیبی مهر

شابک: 9789643715557

قیمت اصلی: 400٬000 ریال

قیمت با تخفیف: 360٬000 ریال


درباره این کتاب

یکی از دستورهای مهم اسلامی «ذبح» است؛ مسلمانان این کار را همیشه به روش و اداب خاصی انجام داده و می دهند. با اختراع وسایل جدید، امکان این عمل، آسان تر گشته است، اما مشروعیت استفاده از این وسایل چگونه است؟
از همین رو نویسنده طی چند فصل، از موضوعاتی که حصول آنها به ذبح، مشروعیت می بخشد، بحث می کند که عبارتند از: مسلمان بودن ذابح، آهنی بودنِ وسیله ذبح، استقبال، تسمیه و قطع رگ های بزرگ گردن.
همچنین در پایان بی هوش کردنِ حیوان – به هر طریق – جهت تسهیل ذبح را بررسی می نماید.
نویسنده در پیش¬گفتار این اثر آورده است: روش ما در بیان مطالب، نقادانه، و رد یا پذیرش هر مطلبی با دلیل یمنطقی همراه است و پس از آن به جمع بندی نتیجه گیری می رسیم.
در این میان، آرای فقهی اهل سنت نیز به طور متناسب مورد بررسی قرار گرفته است. ناگفته هویداست که این کتاب تنها جنبه علمی داشته و مطمئناً برای خوانندگان فهیم آن وجهه فتوایی نخواهد داشت.
این اثر در پنج فصل تألیف و تنظیم شده است؛ فصل اول این اثر به اشتراط مسلمان بودن ذابح می پردازند که پس از طرح موضوع و بیان ارای فقهای بزرگ، به دلایل حرمت ذبیحۀ اهل کتاب(بر اساس آیات و روایات) پرداخته شده و در ادامه به جمع بین روایات اشاره دارد و سپس آرای فقهای اهل سنت را بیان می کند.
دومین فصل از این اثر با عنوان «اشتراط آهنی بودن وسیله ذبح» تألیف شده است که نویسنده در این فصل، پس از طرح موضوع و واژه شناسی حدید، به بررسی آرای فقهای متقدم و متأخر اشاره دارد و در ادامه به بررسی روایات می پردازد و کاربردهای واژه حدید و آهن را بیان می کند.
در ادامه فصل دوم، امکان انصراف لفظ آهن به فلز معروف و وجود اطلاع در واژه حدید بررسی شده و پس از بیان اقسام انصراف، آرای فقهای اهل سنت نیز مطرح گردیده است.
نویسنده کتاب «ذبح با ابزار جدید» در فصل سوم این اثر به اشتراط استقبال می پردازد و پس از بیان آرای فقهای متقدم و متأخر و دلیل اشتراط استقبال، روایات مربوطه نقل شده است؛ همچنین چگونگی استقبال ذبیحه و نتایج آن در کار با دستگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است.
چهارمین فصل از این کتاب با عنوان «اشتراط تسمیه» تألیف شده است که پس از بررسی آرای فقهای بزرگ، ادله شرط بودن تسمیه(آیات، روایات، و اجماع)، حکم تسمیه با ضبط صوت، ادله جواز و عدم جواز و موازنه ادله مخالف، کیفیت و کمیت تسمیه، و عربی بودن تسیمه، مباحثی همچون تسمیه به هنگام ذبح چند حیوان با دستگاه، ترک تسمیه به سبب فراموشی و جهل به حکمت تبیین می شود و در پایان آرای فقهای اهل سنت نقل می گردد.
آخرین و پنجمین فصل از کتاب «ذبح با ابزار جدید»، تحت عنوان «قطع رگ ها» تهیه و تنظیم شده است که پس از طرح موضوع و بیان دیدگاه فقها و ادله، به ارائه مبحث تعارض روایات و راه های حل تعارض مطرح می شود و پس از نقد و بررسی، آرای فقهای اهل سنت را تبیین می کند.
همچنین، در پایان این اثر نظریه لزوم استقرار حیات هنگام ذبح مورد بررسی و نقد قرار می گیرد و روش های بیهوش کردن حیوان و پیشینه شرط استقرار حیات و پیدایش آن در گفته های فقیهان مطرح می گردد و مفهوم استقرار حیات و ادله اشتراط استقرار حیات بیان می شود و پس از نقد و بررسی، آرای فقهای اهل سنت در استقرار حیات تشریح گردیده و در پایان نشانه های حیات هنگام ذبح (موضوعیت یا کاشفیت) ارائه می شود.

مشخصات عمومی

شابک: 9789643715557
دسته بندی: فقه و حقوق
موضوع اصلی: فقه و حقوق
موضوع فرعی: فقه وحقوق
نوبت چاپ: 2
وزن: 300 گرم

سایر مشخصات

سال انتشار: 1399
نگارش: تألیف
زبان: فارسی
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
تعداد صفحه: 224

پیشنهاد ما

الشخص الاعتباری جلد 2 * به همراه ترجمه و نمودار

مولف: سعید زارعی

2٬900٬000 ریال
2٬610٬000 ریال

طهارت یا نجاست سگ

مولف: سید اصغر ناظم زاده قمی

1٬450٬000 ریال
1٬305٬000 ریال

الشخص الاعتباری جلد 1 * به همراه ترجمه و نمودار

مولف: سعید زارعی

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

فقه القسامه و موقفها فی حجج القضاء

مولف: محمدعلی رازی زاده

230٬000 ریال
207٬000 ریال

جایگاه مصلحت در قانون گذاری کیفری ایران

مولف: حمید دهقان چاچكامی

170٬000 ریال
153٬000 ریال

دانشنامه اصولیان شیعه/1

مولف: محمد رضا ضمیری

2٬300٬000 ریال
2٬070٬000 ریال

اسلام و دفاع اجتماعی

مولف: سید محمد علی احمدی ابهری


80٬000 ریال

انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیر منقول در سند رسمی

مولف: اسماعیل آقابابا ئی بنی

350٬000 ریال
315٬000 ریال

حقوق بشر در اسلام (مفاهیم مبانی و مصادیق)

مولف: حسین جوان آراسته

800٬000 ریال
720٬000 ریال

مشكاه الاصول علم اجمالی

مولف: سیدحسین شمس


200٬000 ریال

زكات (قرائتی)

مولف: محسن قرائتی


120٬000 ریال

رساله احكام جوانان (دختران)

مولف: آیت الله مكارم شیرازی

700٬000 ریال
630٬000 ریال

رساله حقوق - جیبی

مولف: محمد هادی زاهدی

400٬000 ریال
360٬000 ریال

نماز زیباترین پرواز بشكوه ترین آغاز

مولف: زینب سید میرزایی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

رساله حقوقی امام سجاد(ع)

مولف: امام سجاد

200٬000 ریال
180٬000 ریال

احکام فضای مجازی

مولف: محمود صادقی

750٬000 ریال
675٬000 ریال

احكام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آن

مولف: سید مسعود معصومی

500٬000 ریال
450٬000 ریال

سجده دل یا قلب نماز گزار

مولف: افشان صالحی

200٬000 ریال
180٬000 ریال

احكام خانواده

مولف: عبدالرحیم موگهی

400٬000 ریال
360٬000 ریال